Eősze László: Örökségünk Kodály

Ár: 1600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Kodály Zoltán életműve – hét munkás évtized termése – a mi gazdag örökségünk. Olyan örökség azonban, amit nem elég csupán birtokolni, gondozni is kell. Tóth Aladár, a biztos ítéletű esztéta állapította meg elsőként egy 1928-as, Pesti Napló-beli cikkében, hogy Kodály egységes és általános, európai nívójú, de sajátosan magyar zenekultúráért vívott küzdelme: a mai Magyarországnak kétségkívül legheroikusabb és legmélyebb gyökerű kulturális erőfeszítése.
– És mégis: máig többen vitatják, mint ahányan értik és elismerik… Kötetünk húsz tanulmánya, három nagy fejezetben Kodály művészetét és eszméit kívánja sokoldalúan és hitelesen bemutatni azzal a céllal, hogy megpróbálja mintegy közvetíteni szellemének ki nem hunyó sugárzását a XXI. század számára. E feladat legalább megközelítő teljesítésének záloga, hogy a szerző Kodály biográfusaként tizenhárom évet töltött a mester közelében.

TARTALOM:

Vallomás 9
Műről műre
A századforduló eszmei áramlatainak hatása Kodály zeneszerzői egyéniségének kiboöntakozására 13
Kodály kórusművészete 77
Jézus és a kufárok. Kodály vegyeskari motettája 84
“Traduttori – traditori”? Gondolatok egy Kodály-kórus angol és német kiadása kapcsán 93
Kodály Weöres-kórusai – Weöres Kodály-versei 103
A Budavári Te Deum 115
Gondolatok a Háryíról – feéújítása ürügyén 123
Kodály Zoltán örök ifjúsága. Az utolsó nagy alkotások 128
Évről évre
Kodály zeneszerzői világa 141
Kodály Zoltán 1972-ben 147
Pálya- és stílusformáló esztendők kodály életében 151
Kodály zenepedagógiai koncepciójának kialakulása és jövője 157
A kodályi életmű egysége 165
Egy nemzeti zeneszerző egyetemessége 175
A Kodály Emlékmúzeum és Archívum felavatása után 184
Hévízi szoboravató 188
A pozsonyi Kodály-kiállítás megnyitója 191
A köztünk élő Kodály 195
Az örök társak
Kodály és Bartók 205
Bartók és Kodály levelezése 215
Függelék
Rövidítések 267
Jegyzetek 268
Névmutató 292
English Summary 301

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző