Szabolcsi Bence [Et al.]: Erkel Ferencről és koráról

Előjegyezhető

Kategória:

Kiváló zenetudósunk, Bónis Ferenc, a Magyar Rádió rovatvezetője a szerkesztője ennek a könyvnek. A kötet 18 hosszabb-rövidebb tanulmányt közöl 12 szerző tollából, közülük néhány már korábban publikált írások újraközlése, legtöbbje pedig az 1993 júniusában, az Erkel-centenárium alkalmából a szülővárosban, Gyulán megrendezett tudományos tanácskozás referátumainak nyomtatott változata. Különösen érdekes közülük Bónis Ferenc tanulmánya, mely a Himnusz születéséről és másfél évszázadáról szól. Kölcsey versének genezisével és poétikai vizsgálatával kezdi, majd az egykori pályázat történetének, eseményeinek dokumentálása után zenei szempontok szerint is bebizonyítja, hogy a megzenésítésben Erkel a Kölcsey-verssel adekvát megoldásra jutott. Végül nemzeti imádságunk további sorsát ismerteti, egészen Kodály 1949-es bátor kiállásig, melynek eredményeképpen az akkori kormányzat kénytelen volt meghátrálni.

TARTALOM:

Bónis Ferenc: ELŐSZÓ / 5
Ujfalussy József: A PROMETHEUS-TÉMA ÉS MAGYAR ROKONAI (Palinódia az Eroica-finále g-moll variációjáról)…………………..7
Szabolcsi Bence: ERKEL-VÁLTOZATOK…………………..21
Erkel Ferenc Dózsa-operája…………………..21
A zenetudományi tanulmányok Erkel-kötete elé…………………..24
Erkel Ferenc és a „népek tavasza”…………………..26
Murányi Róbert Árpád: A PIKKÓ HERCEG ÉS A DEBRECENI SZÍNJÁTSZÁS……………..29
Cenner Mihály: ERKEL FERENC A PESTI VÁROSI (NÉMET) SZÍNHÁZBAN……………….39
Bónis Ferenc: HOGYAN LETT ERKEL FERENC A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ KARMESTERE?………………45
Kassai István: ERKEL FERENC HANGSZERES MŰVEI…………………..55
Bónis Ferenc: A HIMNUSZ SZÜLETÉSE ÉS MÁSFÉL ÉVSZÁZADA…………………..76
D. Nagy András: ERKEL ÉS GYULA…………………..88
Almási István: ERKEL ÉS KOLOZSVÁR…………………..96
Szerző Katalin: A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZ ZENÉS DARABJAI, 1856-1866……103
Bónis Ferenc: ERKEL ÉS MOSONYI KAPCSOLATÁRÓL…………………..122
Németh Amadé: ERKEL FERENC ÉS AZ ERZSÉBET-OPERA II. FELVONÁSA……………131
Ősz Gábor: ERKEL FERENC ÉS A SAKK…………………..136
Németh Amadé: A BUDAPESTI FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG 1867-1868. ÉVI JEGYZŐKÖNYVE…………………..142
Szerző Katalin: UTAK ÉS ELÁGAZÁSOK ERKEL UTÁN: MIHALOVICH ÖDÖN (1842-1929)…………………..168
Ittzés Mihály: ERKEL ÉS KODÁLY…………………..172
NÉVMUTATÓ…………………..203

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző