Szendrei Janka: Középkori hangjegyírások Magyarországon

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 9
A magyar notáció története
Bevezetés 13
I. A magyar notáció előzményei
1. A német neumaírás előkészítő szerepe 21
2. Diasztematikus neumaírások vonalrendszer nélkül 25
II. A magyar notáció kialakulása
1. Írásreform a XII. században: a vonalrendszer bevezetése és új jelrendszer alkotása. A Pray kódex hangjelzése 30
2. A magyar írásreform és Európa 36
III. A magyar notáció elterjedése
1. Különböző irányzatok 46
2. Formai egységesítés 49
3. Az írásbeliség kiterjesztésének programja 52
IV. A magyar notáció differenciálódása
1. Kalligrafikus iskolák 56
2. A gótikus hangjegyek kialakulása. A metzigót notáció hatása . . 63
3. Az írásgyakorlat kettéválása 69
V. A magyar notáció demokratizálódása
1. Hagyományőrző műhelyek 71
2. Központi újító iskolák 76
3. Kurzív hangjelzés. A használati hangjegyírás elterjedése és végleges kikristályosodása. Zenei írástudó réteg a középkor végén . 80
4. A középkorvégi magyar hangjegyírás Európában 88
Német neumaírások Magyarországon
Bevezetés 93
I. Formai elemzés és tipológia 95
II. Történeti áttekintés 112
Jegyzetek
A magyar notáció története 123
Német neumaírások Magyarországon 151
Függelék
A magyar notációs emlékek jegyzéke 163
Irodalomjegyzék 167
Német nyelvű összefoglalás 187
Példák 193

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző