Ungvári Tamás: Új Beatles Biblia

Ár: 1800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Az Új Beatles-biblia a negyven esztendővel ezelőtt született sikerkönyv áthangolása, folytatása, megőrzése. A popkultúra profán bibliájaként elhíresült mű számos nemzedéket avatott be a négy apostol, John, Paul, George és Ringó mítoszába. Ungvári Tamás az elsők között ismerte fel a hatvanas évek kultúrájának átrendeződését, a beatzene nemzetközi eszperantójának jelentőségét. Műfajt teremtett a hétköznapi és fenséges új arányaira figyelő alkotásával, mely egyszerre kultkönyv és korszakváltozásokra figyelő história. Ungvári Tamás enciklopédikus tudása javát adja az ironikus életrajz és a politikai-történelmi háttér megrajzolásában, London és New York színeinek megidézésében. Az Új Beatles-biblia a Beades-rajongás anatómiáját tárja fel a négy gombafejű titkainak megfejtésével. Legendák könyve metafizikai horizonttal, pletykakönyv kritikával, szociológia unalom nélkül. Aki a régi Beatlesbibliát olvasta, most a meghosszabbított történet birtokába juthat, aki az Új Beatles-bibliával kezdi, a régit is megismerheti. Pontosan fogalmazva: je-je-je.

Ungvárit ugyanis nehéz lenne bárki szakmájában, általános művészetelméleti, irodalomtörténeti vagy akár szociológiai műveltségében, esszékultúrájában tagságában diszkvalifikálnia. Sőt ezen a tudásszinten még azt is megkérdezhetné az ember, hogy mit akár rendhagyóan szertelen, s miért szükséges szigorral őrködni minden – látszólagos – normatörés felett?

Hősei határozottan imponálnak Ungvárinak – ha nem így lenne, miért írt volna könyvet róluk? -, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy szinte keresztülvilágítsa őket, és röntgenelemzésének eredményeit bőséges kommentárral közölje. E kommentárok megvesztegetően okosak és lebilincselően játékosak, egyik-másik úgy hat, mint valami bibliamagyarázat paródiája. De éppen ez a jó benne, ez a „tárgyát fel nem fújó vizsgálat, ez a cinkos kritika, amely mindent inkább akar, mintsem hőseit szentté avatni. Erre már csak azért sincs szükség mivel azt elvégezte a rajongók tábora, éppen erről szólnak a könyv legragyogóbb oldalai. Ungvárit elsősorban a siker maga érdekli: hogyan jön létre, és melyek az ismertetőjegyei? A kérdés első felére e helyen nem tudunk felelni, mert az a Beatles-biblia maga. – Pernye András zenekritikus

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző