Münnich Ferenc: Viharos út

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

A könyv a nyolcvanéves kommunista forradalmár és államférfi visszaemlékezése – gazdag és valóban viharos – életútjára. Münnich Ferenc ahhoz a forradalmár generációhoz tartozik, mely a nemzetközi munkásmozgalom fellendülésének nagy korszakában, az első világháború és az azt követő forradalmak idején lépett a történelem küzdőterére. Értelmiségi családból származott; már fiatal korában eljegyezte magát a haladó eszmékkel. A döntő lökést kommunistává való fejlődéséhez az oroszországi hadifogságban szerzett tapasztalatok, élmények adták. Itt, a forradalmi Oroszországban ismerte meg a marxizmus eszméit, s vált ösztönös forradalmárból kommunista harcossá. Ettől kezdve az áldozatot nem ismerő, a szocializmus ügyéért az életét is újból és újból kockára tevő militáns kommunista életét éli.
Parancsnokként harcolt az oroszországi polgárháború frontjain, majd visszatért Magyarországra. Részt vesz a KMP megalakításában; a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg egyik vezetője. Az ellenforradalom felülkerekedése után Bécsben, Berlinben, Romániában és Bulgáriában végez illegális pártmunkát. Aztán a Szovjetunióba emigrál. Itt felelős gazdasági poszton dolgozik. 1936-tól mint önkéntes a spanyol polgárháború csataterein ismét fegyverrel a kezében küzd a fasiszták ellen. A spanyol nép szabadságharcának leverése után évekig francia internáló táborok foglya. A szovjet kormány menti ki innen, s újból Moszkvába tér vissza. De nincs idő pihenni. A német fasiszták megtámadják a Szovjetuniót. Münnich Ferenc ismét fegyvert fog: a szovjet hadsereg tisztjeként részt vesz a sztálingrádi ütközetben. Aztán a moszkvai rádió magyar adásának vezetője lesz.
Már maga ez a néhány vázlatos életrajzi adat is mutatja, hogy Münnich Ferenc élete összeforrott a XX. század első felének nagy forradalmi harcaival: annyi megpróbáltatás közepette is megingathatatlanul, életét ismételten kockára téve küzdött, harcolt a kommunizmus győzelméért, a magyar nép és a világ dolgozóinak felszabadulásáért.
Nemcsak az idősebb korosztály fogja ezt a könyvet az emlékezés jóleső érzésével olvasni, hanem a fiatalabbak is, akik ugyan személyes élményüket nem tudják az itt leírtakhoz hozzátenni, de mégis a felismerés erejének hatását érzik majd olvasás közben. Mert ez a tömören megírt kis memoár nemcsak egy nagyszerű és vonzó élet summázata, hanem egy nagy kor hiteles dokumentuma is.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző