Erdélyi Margit: Német nyelvkönyv

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Előszó 5
Lektion 7
Wörter 8
Grammatik (nyelvtan) 9
A szófajok 9
Határozott és határozatlan névelők 11
A főnév 13
A főnevek többes száma 16
A főnévragozás 18
A személyes névmás 20
A birtokos személyes névmás 21
Az ige jelen ideje 23
A “sein” létige jelen ideje 24
A huben ige jelen ideje 25
Tőhangváltozások a jelen időben 25
Egyszerő mondat 27
A kijelentő mondat 27
A kérdő mondat 28
Übungen (Gyakorlatok) 29
Lektion 32
Wörter 33
Grammatik 35
A birtokviszony kifejezése 35
A kérdő névmás 37
A “welcher? welche? welches?” kérdő névmás 38
A “was für ein? was für eine? was für ein?” kérdő névmás 38
Melléknévragozás 39
Elöljárószók 43
Kettős elöljárószók 49
Kötőszók 50
Tagadás és igenlés 51
Übungen 52
Wörter 53
Wörter 54
Wörter 55
Wörter 56
Némi magyarázat az “Es gibt” használatához 57
Leseübung (Olvasási gyakorlatok) 57
Wörter 57
Lektion 59
Wörter 60
Wortschatz 61
Wörter 63
Grammatik 63
A főnévvé vált melléknév 63
Nyelveket jelölő főnévvé vált melléknév 64
A módbeli segédigék 65
A határozatlan névmás 71
A mutató névmás 76
A visszaható névmás 78
Az igekötő igék 80
Übungen 80
Lektion 85
Wörter 86
Grammatik 87
A számnév 87
Az óra-idő kifejezés 90
A dátum kifejezése 91
Számtani alapműveletek 92
A felszólító mondat 94
Időhatározók 95
Lektion 97
Wörter 98
Grammatik 99
Az igék három alakja 99
Múlt idők 99
Az elbeszélő múlt 100
Összetett mondat 103
Alárendelő összetett mondat 103
A mellékmondatai 103
Alanyi mellékmondat 103
Tárgyi mellékmondat 107
Jelzői mellékmondat 108
Időhatározói mellékmondat 108
Okhatározói mellékmondat 109
Alárendelő kötőszók 109
Übungen 110
Lektion 115
Wörter 116
Grammatik 118
A melléknév fokozása 118
Hasonlítás “wie” és “als” kötőszókkal 120
A “je…, desto…” hasonlító kötőszó használata 121
A névmási határozószó 121
Az értelmező 122
Übungen 124
Lektion 128
Wörter 130
Grammatik 130
Páros kötőszók 130
A gefallen ige használata 131
Übungen 131
Lektion 136
Wörter 137
Grammatik 138
Az összetett múlt 138
A módbeli segédigék és a “lassen” ige Perfekje egy másik ige mellett 139
A régmúlt 140
Összetett mondat 141
Mellérendelő összetett mondat 141
Előidejűség 142
Utóidejűség 143
Egyidejűség 143
Übungen 145
Lektion 150
Wörter 151
Wortschatz 152
Grammatik 153
Jövő idők 153
Übungen 154
Lektion 158
Wörter 159
Grammatik 160
Függő beszéd, kötőmód 160
A Konjunktiv I használata 164
A Konjunktiv II használata 167
Körülírás a würde + Infinitivvel 168
Óhajtó mondat 170
Megengedő mellékmondat 171
A feltételezés valószínűségének fokozatai 172
Übungen 173
Lektion 178
Wörter 179
Grammatik 181
A szenvedő szerkezet 181
A kávét legtöbbszőr melegen isszák 183
Az állapotot kifejező szenvedő szerkezet 186
Übungen 188
Lektion 193
Wörter 194
Grammatik 196
Feltételes mellékmondat 196
Hasonlító mellékmondat 198
Melléknévi igenév 200
Melléknévi igeneves szerkezetek 202
Übungen 203
Lektion 210
Wörter 211
Grammatik 211
Főnévi igenév 211
A főnévi igeneves szerkezet 213
Módhatározói mellékmondat 216
A szükségesség, lehetőség és utasítás kifejezés főnévi igeneves szerkezetekkel 218
A “brauchen” ige használatáról 220
Műveltetés 220
Übungen 221
Lektion 227
Grammatik 228
Célhatározói mellékmondatok 228
Übungen 229
Teszt feladatmegoldások 238
Wörter 242
Függelék 258
A leggyakoribb erős és rendhagyó igék 258
Vonzatok 264
Melléknév vonzatok 264
Főnévvonzatok 26

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző