Hartmut Aufderstrasse, Heiko Boch, Mechthild Gerdes: Themen 1 – Kursbuch

Ár: 700 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A nyelvkönyv-sorozat első része, a Themen 1, a német nyelv alapjainak gyors és rendszeres elsajátítását teszi lehetővé, egyéni és csoportos tanulás formájában. A módszer sikerét a tankönyv (Kursbuch) és a munkafüzet (Arbeitsuch) rendszeres és együttes használata segíti elő. Éppen ezért röviden ismertetjük azok felépítését és néhány tanácsot adunk a tanulás megszervezéséhez.
A tankönyv minden leckéje három részből áll:
Az &#039,A&#039, jelzésű rész olyan összeállítás, amely rajzok, ábrák képrészletek, plakátok, poszterek stb. felhasználásával vezeti a lecke tárgykörét. Közvetlen indítást kíván adni a nyelvtanulónak ahhoz, hogy szabadon és önként nyilatkozzék meg mindarról, ami a témáról németül eszébe jut. Ezek a közlések nem feltétlenül teljes mondatok, hanem gyakran csak egyes szavak.
A &#039,B1&#039,, &#039,B2&#039,, &#039,B3&#039, jelzésű leckerészek tartalmazzák minden lecke lényeges magvát. Ezekre a szövegekre és gyakorlatokra épül az oktatási rendszer progressziója.
A &#039,C&#039, jelzésű leckerészek olyan szövegeket kínálnak a nyelvtanulónak, amelyek ismerése közelíti őt az írott nyelvhez. Ezek a részek nem tartoznak a leckék kötelező törzsanyagához s bármikor elhagyhatók.
A tankönyv 5-6. oldalán közzétett tartalomjegyzék (Inhalt) kellő részletességgel sorolja fel az egyes leckék témáját és ezen belül az ott előforduló beszédszándékokat, a mindennapi beszédhelyzeteket, a szövegváltozatokat, valamint a tárgyalt nyelvtani jelenségeket, nyelvi szerkezeteket.
A tankönyv lapszélein piktogramok (kifejező képjelek) adnak közelebbi tájékoztatást arról, hogy melyik leckerészeket milyen alapvető nyelvi készségek kialakítására, illetve fejlesztésére célszerű felhasználni (beszédértés, olvasás, írás, beszéd).

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző