Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Előszó a nyolcadik kiadáshoz 5
Általános tudnivalók a német nyelvről (A) 7
Hangtani ismeretek (B) 11
Alaktani ismeretek 45
A névelő (C) 46
A főnév (D) 57
A névmás (E) 83
A melléknév (F) 121
A számnév (G) 144
Az ige (H) 163
A határozószó (I) 264
Az elöljárószó (J) 274
A kötőszó (K) 292
Mondatértékű szavak (L) 295
Mondattani ismeretek (M) 298
Szóalkotási ismeretek (N) 430
Tárgymutató 447
Felhasznált és ajánlott szakirodalom 465

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző