Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan

Ár: 600 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Ez a nyelvtankönyv tartalmazza a német leíró nyelvtan anyagát. Magyar nyelven, a kezdők számára is érthetően és világosan magyarázza el a nyelvtani szabályokat. Használatát ezért a kezdőtől a felsőfokon németül tanulókig ajánljuk. A szabályokat példamondatokkal illusztrálják a szerzők, melyeknek a magyar fordítását is megadják. Nagy erénye a nyelvtankönyvnek az áttekinthető szerkezet, a margón feltüntetett utalásos rendszer, a kontrasztív – a két nyelv közötti eltéréseket kiemelő – szemlélet, továbbá a középiskolai szókincs használata.

TARTALOM:

Előszó a nyolcadik kiadáshoz 5
Általános tudnivalók a német nyelvről (A) 7
Hangtani ismeretek (B) 11
Alaktani ismeretek 45
A névelő (C) 46
A főnév (D) 57
A névmás (E) 83
A melléknév (F) 121
A számnév (G) 144
Az ige (H) 163
A határozószó (I) 264
Az elöljárószó (J) 274
A kötőszó (K) 292
Mondatértékű szavak (L) 295
Mondattani ismeretek (M) 298
Szóalkotási ismeretek (N) 430
Tárgymutató 447
Felhasznált és ajánlott szakirodalom 465

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző