Német-magyar és magyar-német kőzetmechanikai szótár

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Ez a szótár a National Coal Board által Londonban, 1938-ban kiadott és az Institut National de l&#039,Industrie Charbonniére, a National Coal Board, a Steinkohlenbergbauverein, valamint a Centre d&#039,Etudes et Recherches des Charbonnages de Francé munkatársaiból alakult munkaközösség összeállította Wörterbuch der Fachausdrücke auf dem Gebiet der Gebirgsdruckforschung in Deutsch, Englisch und Franzősisch cimü szótár alapján, illetve fordításaként készült.
Az eredeti szótár készítésére az a felismerés vezetett, hogy az egyre növekvő nemzetközi tudományos együttműködést, valamint a szakszövegek más nyelvre való fordítását igen megnehezíti a – különböző országokban részben egymástól függetlenül – rohamosan fejlődő kőzetmechanikai tudományág szakszókincsét tartalmazó szótárak hiánya. E nehézségeket az érdekelt magyar szakemberek, fordítók, lektorok és tolmácsok is jól ismerik. Brigádunk e nehézségeken kívánt enyhíteni, amikor Intézetünk Bányaművelési Osztályának egy korábbi és félbemaradt kezdeményezését felelevenítette és Lukács Lajos okl. bányamérnök, tud. mts. nyers fordítási anyagát felhasználva, a szótár szerkesztését brigád-felajánlásként magára vállalta.
A szótár szerkesztése során a nyers fordítási anyagot lektoráltuk, a lektorálás alkalmával azonban az angol és francia címszavak magyar értelmezését is figyelembe vettük. A magyar kifejezések kiválasztásakor nemcsak a szakszerűségre, hanem a nyelvhelyességre is törekedtünk.
A szótár német címszó anyagát az eredetihez képest nem bővítettük, de néhány – szakszótárban nem feltétlenül szükséges – többféle értelmezés miatt a szótár célkitűzése szempontjából nehezen fordítható kifejezést kihagytunk. A kihagyott szavak azonban szövegben olvasva, bármely szótár segítségével könnyen és helyesen lefordíthatók.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző