N. M. Sanszkij, Je. A. Bisztrova, V. Veress: 700 orosz beszédfordulat

Előjegyezhető

Kategória:

Bármilyen nyelven beszéljünk is, nem csupán egyes szavakkal, hanem állandó szókapcsolatokkal vagy frazeológiai fordulatokkal is élünk. Ez utóbbiak nem a beszéd folyamatában képződnek, hanem éppen olyan kész egészként idéződnek fel az emlékezetünkben, mint az egyszerű szavak. A szavak és az állandó szókapcsolatok alkotják a nyelv egyik lényegi részét: mintegy építő elemeit adják. A nyelv egységes lexikai-frazeológiai rendszerében nem egy állandó szókapcsolat, gyakorisága szempontjából, egyenrangú lexikai szinonimáival. Némelyikük pedig egyenesen egyedülálló, egyetlen az általa jelölt jelenségek és tények megnevezésére.
Ha nem ismerjük az állandó szókapcsolatot, nem értjük meg még akkor sem, ha a kifejezést alkotó szavak mindegyike ismertnek tűnik. Éppen ezért az orosz nyelv ismerete nem egyenlő egy bizonyos szókincs-minimum ismeretével. Az orosz nyelv megértése és aktív használata mind beszélt, mind írott formájában csaknem lehetetlen bizonyos mennyiségű frazeológiai fordulat ismerete nélkül, különösen olyanoké, amelyek az orosz nyelv magvát képezik, gyakoriak és sajátos bájt, élénkséget, képszerűséget kölcsönöznek az orosz beszédnek. A nyelv ezek nélkül a kifejezések nélkül olyan, mint a desztillált víz a forrásvízhez viszonyítva. Hiányuk a beszédet túl szabályosság, szinte «idegenné» teszi.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző