Spiré Sándor: Délamerikai spanyol nyelvtan és gyakorlókönyv

Ár: 2800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Eltérően az eddig megjelent spanyol nyelvtanoktól, jelen tankönyvemben nem az irodalmi kasztiliai, hanem a gyakorlati életben inkább szükséges délamerikai kiejtést vettem alapul és következetesen mellőztem a Délamerikában majdnem ismeretlen és csak Spanyolországban használatos szavakat is. Egyhangúnak, unalmasnak és kevéssé célravezetőnek tartom, hogy a tanuló leckénkint bizonyos mennyiségű spanyol szót bemagoljon. Aki a leckében előforduló spanyolnyelvü gyakorlatokat és beszélgetéseket többszöri hangos olvasás által annyira megtanulta, hogy azokat folyékonyan el tudja mondani, az nemcsak hogy az azokban előforduló szavakat sokkal kevesebb fáradsággal tanulta meg, de tudni fogja azokat alkalmazni és a különféle formákra átalakítani is, söt egészen észrevétlenül megszerzi az önálló mondat alkotásához oly nagyon szükséges gyakorlatot és beleéli magát a szóról-szóra való fordítás által soha meg nem tanulható és pontosan vissza nem adható spanyol, illetve délamerikai nyelvi sajátságokba. A nyelvtani részt a legszükségesebbre redukáltam és a magyar nyelvből vett példák segélyével azoknak is megérthetővé igyekeztem tenni, akik nyelvtani előismeretekkel nem rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy a Délamerikában lakó tanulónak spanyol konverzációra mindig van alkalma, hogy uton-utfélen hall spanyol beszédet és olvashat spanyol szöveget és hogy inkább az összehasonlító magyarázatokra és a nyelvtani szabályok illusztrálására van szüksége, merem remélni, hogy e szerény müvemmel nemcsak az újonnan érkezetteknek, hanem mar a haladó tanulóknak is egy nélkülözhetetlen segédkönyvet adok a kezébe.A szerző

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Oldalszám

138