O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár I-II.

Előjegyezhető

Kategória:

A Magyar Értelmező Kéziszótár, amely mintegy 70 000 szócikkben felöleli és bemutatja a magyar irodalmi nyelv és a mai magyar beszélt nyelv szókészletét: a tömörítésnek valóságos mesterműve. Minden címszónak értelmezi jelentéseit, állandósult szókapcsolatait, szólásait és szóláshasonlatait, közli a címszók szófaját, használatuk szabályait, stilisztikai jellemzőit, eligazít a szavak helyesírásában és kiejtésében, megjelöli a nyelvileg helytelen szavakat, a pongyola és a terpeszkedő kifejezéseket, és közli alapszavaink eredetét (etimológiáját). A Kéziszótár a világos, szabatos és igényes fogalmazásnak, a szép és helyes beszédnek, ingadozó nyelvérzékünk mindennapos ellenőrzésének – egyszóval a tudatos nyelvhasználatra irányuló önnevelésnek – egyik legfőbb segédeszköze és népszerű forrása, törvénykönyve lett.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1980

Oldalszám

1550