Eckhardt Sándor: Francia-magyar nagyszótár 1-2.

Ár: 2500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Immár hét éve, hogy nagy francia-magyar szótáram megjelent. Ezt az első kiadást hamarosan felvásárolták, úgyhogy már régen nem kapható.
De a lezajlott évek is sok újdosággal lepték meg a világot s a változással együtt járó szótári gyarapodás a francia szókincsben is jelentékeny többletet jelentett. A műszaki tudományok, az atomfizika, az űrhajózás számos új kifejezést tettek használatossá a nyelvben. A föld térképének megváltozásával számos új ország és név bukkant fel a sajtóban s az időközben megjelent nagy magyar-francia szótáram is igen jelentős mennyiségű olyan szót és fordulatot jegyzett fel, mely a francia szótárakból és az első kiadású francia-magyar szógyűjteményemből hiányzott. Szükségesnek látszott tehát a régi szótár lényegsen bővített új kiadása, vagy jobban mondva teljes átalakítása. S valóban, az olvasó alább egy kb. egy negyedével gazdagított szó- és kifejezéskészletet talál együtt, mely a változott viszonyokhoz képest módosult és az új helyesírás elveihez illeszkedve szinte egészen újszerű anyagot képvisel a francia-magyar szótárirodalomban.
Igyekeztem az első kiadás hiányait is kipótolni, hibáit eltüntetni, s az új gyűjtemény időszerűségét növelni.
A természettudományi szavaknál Szilber József, de általában, az átnézésnél és a szókincsgyarapításánál Végh Béla nyújtott igen értékes segítséget. Nemkülönben nagy köszönettel tartozom az Akadémia Kiadó dolgozóinak: Kádár Pálnénak, Rubin Péternek, Ármósné Eisenbarth Magdának, Vietoriszné Korányi Annának, Rosenthalné Csorba Leának és Körmendi Gézánénak, aki a technikai kérdéseket oldotta meg.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző