Hadrovics László, Nyomárkay István: Magyar-szerb kisszótár

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Jelen szótár régóta érzett hiány igyekszik pótolni. A korábbi magyar-szerbhorvát szótárak részben könyvárusi forgalomban már egyáltalán nem kaphatók, részben pedig mindkét nyelv rohamos fejlődése következtében sok tekintetben elavult szókincset tartalmaznak, illetőleg nagy hiányokat mutatnak.
A szótár alapanyaga Hadrovics László 1957-ben első kiadásban megjelent Magyar-szerbhorvát szótárából való. Ennek anyagából különítettük el a magyar címszavakat a fenti elgondolásoknak megfelelően. A szerző és az átdolgozó rendszeresen konzultált a szerb kollégákkal. Az átdolgozó ezen a helyen is kifejezi köszönetét a Pro Renovanda Cultura Hungariae alapítványnak azért az anyagi támogatásért, amely lehetővé tette ezeket a személyes konzultációkat.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző