Hadrovics László, Nyomárkay István: Szerb-magyar kisszótár

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Ez a szótár régóta érzett hiányt igyekszik pótolni. A korábbi szerbhorvát-magyar szótárak részben könyvárusi forgalomban már egyáltalán nem kaphatók, részben pedig mindkét nyelv rohamos fejlődése következtében sok tekintetben elavult szókincset tartalmaznak, illetőleg nagy hiányokat mutatnak.
A szótár alapszóanyaga Hadrovics László 1957-ben első kiadásban megjelent Szerbhorvát-magyar szótárból való. Ennek anyagából különítettük el a szerb címszavakat a fenti elgondolásoknak megfelelően. A szerző és az átdolgozó rendszeresen konzultált szerb kollégákkal. Az átdolgozó ezen a helyen is kifejezi köszönetét a Pro Renovanda cultura Hungariae alapítványnak azért az anyagi támogatásért, amely lehetőv tette ezeket a személyes konzultációkat. Ezen kívül s szóanyag bővítésében, illetve szelektálásában a következő forrásművekre támaszkodott:
Levasics E.-Surányi M.: Szerbhorvát-magyar kéziszótár. Budapest 1967
Palich E.: Magyar-szerbhorvát kéziszótár. Budapest 1968

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző