Ahmed Osman: Mózes, Egyiptom fáraója

Előjegyezhető

A bibliai és egyiptomi történelem ezen újraértelmezése drámai – régészeti és írásos forrásokból származó – bizonyítékokat tár elénk arra vonatkozóan, miszerint az ószövetségi Mózes próféta és a forradalmi eszméket valló Ehnaton egyiptomi fáraó egy és ugyanazon személy volt.
Ehnaton alakját számos titokzatos kérdés övezi. Legfőképpen az, hogyan volt képes eltörölni az ősi egyiptomi vallási rendszert, melynek isteneit bálványokként vagy állati formában tisztelték, és akik helyett meghonosította az országban az egyetlen Isten fogalmát: Atont, akinek nincs sem képmása, sem konkrét formája, aki nem csupán Egyiptomnak lett az egyetemleges istene, hanem az egész világnak.
A Mózes, Egyiptom fáraója átértelmezi a Kivonulás történetét: nagyszerűen és meggyőzően érvel a sémita vallás eredetére vonatkozó új bizonyítékok mellett, melyek kihívást jelentenek a tudósoknak, és magukkal ragadják a történelmi gondolkozású olvasók széles táborát.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző