Christian Jacq: Ramszesz I.

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

A fény fia
Mélységes mély a múltnak kútja, kimeríthetetlen az emberi emlékezetnek tárházat. Van hát hová alászállania, van honnan merítenie Christian Jacqnak, a mai francia irodalom egyik legsikeresebb bestseller szerzőjének, a történelmi kalandregények talán legnépszerűbb művelőjének.
Jacq szinte valamennyi regényében az ókori Egyiptom oly sok író képzeletét megihlető mesés-misztikus világát támasztja fel. Monumentális Ramszesz-pentalógiájában az Újbirodalom harmadik fáraójának, II. Ramszesznek a korába kalauzolja az olvasót, annak az uralkodónak az élettörténetével ismertet meg, akinek kemény küzdelmek árán sikerült újra naggyá tennie egyiptomot, visszaadnia e csodás birodalom hajdani fényét-dicsőségét.
Ám a sorozat első kötetében Ramszesz még csak tizennégy éves ifjú, akinek testét és lelkét próbáló tettekkel kell bizonyítania apja, Széti, Egyiptom nagyhatalmú ura előtt, hogy alkalmas, mindenkinél – főleg ravasz, számító, képmutató fivérénél – alkalmasabb az “emberfölötti feladatra”, Hórusz isten földi megtestesítőjének, a fáraó posztjának betöltésére. az ifjú herceg apja kívánságára megküzd a vad bikával, részt vesz a legádázabb külső ellenség, a hettiták elleni harcban, a núbiai lázadás leverésében, hajózik a Níluson, vadászik a sivatagban, dolgozik írnokként, aranybányászként, halászként, jár a szentélyek, templomok legrejtettebb termeiben, saját szemével látja a luxori, karnaki építkezéseket, saját kezűleg faragja köveit. S közben ezer veszély leselkedik rá, ezer csapdát kell elkerülnie e hol kalandregénybe illően izgalmas és fordulatos, hol misztikusan sejtelmes és hátborzongató, hol kristályosan tiszta és andalítóan érzelmes, a szó klasszikus értelmében vett nagyregényben.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző