Hegedüs Géza: Az írástudó

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Ötödik kiadásban jelenik meg immár Hegedüs Géza régóta népszerű történelmi regénye: Az írástudó.
Ez a nagyméretű epikus mű – tulajdonképpen négy regény és öt elbeszélés összefüggő láncolata – egy képzelet szülte történelmi alak, Miskolcz nembéli Pósa életútját nyomon követve vezet a XIII. század Európáján keresztül az Aranybulla mozgalmához és onnét tovább, a tatárjárás utáni újjáépítésig. A szerző is, de olvasói is, ezt tartják Hegedüs Géza eddigi legjobb, legszebb és legfontosabb történelmi regényének, holott a szerző eddig is terjedelmes és sokágú életművének legalábbis felét teszik a történelmi regények. Kalandos romantika és társadalomábrázoló realizmus, fordulatos meseszövés és szemléletes emberábrázolás, a középkor látomása és a mai ember történelemértése lép szerencsés egységre ebben az eseményekkel, szerelemmel és bűnökkel teljes világban, ahol az olvasó ugyanolyan otthonos lehet Párizsban, Bizáncban vagy Karakorumban, mint Pécsett vagy Székesfehérváron.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző