Nagy László, Türk Péter: Könyvkötés

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Bevezető 3
Fejlődéstörténeti áttekintés 5
Általános tudnivalók
A könyvkötőszakma tagozódása
A könyvkötőműhely
Munkahely – műhelyvilágítás 26
Berendezési tárgyak 27
Munkavédelmi és balesetelhárítási rendszabályok
Munkavédelem kézi műveleteknél 32
Főbb baleseti források 33
Anyag- és szerszámismeret
A papír
A papír alapanyagai 38
A korszerű papírgyártás 43
Kézilemezek előállítása 45
Papírfajták 46
A vászon
A könyvkötővásznak alapanyagai 57
A leggyakrabban használatos vászonfajták 59
Könyvkötővásznak műszaki és minőségi jellemzői 62
Textilbőrök (műbőrök) műszaki és minőségi jellemzői 65
Könyvkötőbőrök 68
Fűzőanyagok
Ragasztóanyagok
A ragasztás fogalma 74
Állati eredetű ragasztóanyagok 75
Növényi eredetű ragasztóanyagok 86
Műanyagragasztók 89
Ragasztóanyagok vizsgálati módszerei 90
A présaranyozás anyagai
Alapozóanyagok 94
Nyomóanyagok 96
Egyszerű és különleges műveletekhez használatos anyagok és szerszámok
Szerszámismertetés 99
A márványozás anyagai és szerszámai 101
Az aranymetszés anyagai és szerszámai 103
A kéziaranyozás anyagai és szerszámai 107
Kézi műveletek
Előigazítás
A könyv szerkezete 110
Hajtogatás 113
Szétszedés 118
Javítás 122
Préselés 126
Előzék készítése 127
Befűrészelés 131
A könyvtest elkészítése
Fűzés kézzel – Fűzési módszerek 134
Bojtozás (előkészítés enyvezéshez) – Enyvezés – Vágás – Gerincgömbölyítés 149
Metszés festése és díszítése 155
Ereszverés 160
Kikészítés
Tábla- és gerinclemez szabása 166
Betáblázás 167
Borítóanyagok szabása 172
Kenés 174
Borítás 178
Előzék leragasztása – Préselés – Leválogatás 183
Egyszerűbb táblák készítése 186
Különféle kötésfajták 194
Különleges kötési eljárások
Bőrmunkák
Betáblázás 207
Oromszegés varrása 210
A bőr szabása és hántolása 213
Bőrkötésfajták 214
Aranymetszés
Előmunkálatok 227
Présbehelyezés 227
Hántolás 228
Metszés-alapozás 230
Az aranylap kezelése és felhordása 230
Szárítás 233
Fényesítés 234
Aranymetszés díszítése (cizellálás, festés) 235
Kéziaranyozás
Előkészítő műveletek (simítás, zsírtalanítás, alapozás) 238
Betűszedés 239
Címnyomás domború gerincre 240
Sávozók, sordíszek (bélyegzők) nyomása domború gerincre 246
Síknyomás 248
Különleges nyomások 251
Egyéb különleges munkák
Bársony- és selyemkötések 251
Fényképalbumok 253
Könyvtok 256
Doboz 257
Hanglemeztok 260
Írómappák 262
Különleges betáblázási eljárások 265
Márványmetszés 268
Keményítős borítópapírok készítése 271
Térképek, szemléltető faliképek felragasztása 273
Egyéb mellékműveletek 279
Gépi műveletek
A folyamatos könyvgyártás műszaki és technológiai előfeltételeinek biztosítása
Gépek és munkaeszközök elhelyezése a gyártás sorrendjében 288
Anyagok, segédanyagok biztosítása 289
Belső anyagmozgatás a munkafolyamatok sorrendjében 290
Ívvágás
Különböző rendszerű ívvágógépek 293
Vágás ívvágógépen 305
Hajtogatás, előzékelés
Hajtógatógépek felosztása 314
Előzékek és mellékletek ragasztása 325
Ívösszehordás
Kézi összehordás 329
Gépi összehordás 331
Az összehordás ellenőrzése (kollacionálás) 332
Fűzés előtti préselés 333
Fűzés
Drótfűzés 337
Cérnafűzés 346
Műveletek hurkolt fűzésű (hollenderezett) könyveken
Brosúra-préselés 358
Enyvezés, szétvágás 360
Könyvek körülvágása
Egykéses körvágógép 363
Háromkéses félautomata körvágógép 365
Johne-féle háromkéses automata gyorsvágógép 368
Polygraph háromkéses automata gyorsvágógép 373
A könyvgerinc megmunkálása
A könyvgerinc enyvezése 376
Vágás előtti préselés 377
Könyvgerinc gömbölyítése gépen 379
Kikészítés
A könyvkikészítés régi módszere 381
A könyvkikészítés új módszere 381
Brosúra-beakasztás 395
Anyagszabás
Modellkészítés
Könyvtáblák készítése
Táblakészítés kézzel 406
Táblakészítés géppel 412
Könyvtáblák nyomása (présaranyozás)
Egyéb szerszámok és munkafolyamatok
Folié-tekercselőberendezés 425
Táblagerinc gömbölyítése 426
Ványoás (bigelés) 427
Motoros sorlyukasztás (perforálás) 428
Új módszerek a könyvkötésben
Ragasztókötések 429
Műanyagok 436
Irodalom és forrásmunkák 439

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző