E. Karg: Szabályozástechnikai ABC

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

A könyv rövid és tömör áttekintést nyújt, bevezeti az olvasót az irányítástechnikába és áttekinthető ábrázolással, szemléltetően igyekszik bemutatni az önműködő szabályozástechnikai rendszerek vázát. A könyvből kitűnik, hogy a szabályozástechnika tulajdonképpen összekötő kapocs az ipar egyes szakágai között. Szabályozástechnikai szempontból az elektrotechnikát és a gépgyártást közös alapon vizsgálja. Egy alapfokú bevezető mű célja a feladat határainak kitűzése után a különböző szabályozások tulajdonságainak ismertetése, a szabályozások megvalósításában jelentkező nehézségek megállapítása, valamint a nehézségek áthidalásához szükséges teendők közlése. Röviden: le kell vezetni a szabályozástechnika alapvető törvényszerűségeit. E törvényszerűségek ismeretében érthetővé válik a szabályozók szerkezeti felépítése. Ismeretük egyúttal segít a szabályozók helyes kiválasztásában és célszerű alkalmazásában. Az anyag megértése természetesen csak alapfokú matematikai ismereteket igényel, amelyek nem annyira a szabályozások kifejlesztéséhez, mint inkább az alapvető törvényszerűségek megértéséhez szükségesek. A fogalmakat és a megnevezéseket legnagyobbrészt a DIN 19 226 szerint használtuk.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző