Helan Bedrich, Karel Klement: A mész és felhasználása

Előjegyezhető

TARTALOM:

Előszó a magyar kiadáshoz 8
Előszó 9
Bevezetés 11
A mészkő mint nyersanyag 15
A mészkő mineralógiája 15
A mészkő keletkezése 17
A karbonátos kőzetek fajtái 17
Jelentős mészkő- és dolomitlelőhelyek 21
A mészkő fizikai-műszaki tulajonságai 24
Mészkőbányák vegyi ellenőrzése 28
A mészkő fejtése és a fejtés módszerei 33
Feltárás 33
Lefedés 35
Fejtési módszerek 35
Fútógépek 42
Robbantófelszerelések 45
A jó fejtés szabályai 50
Balesetelhárítási és biztonságtechnika a mészkőbányákban 51
A mészkő rakodása és szállítása 53
Rakodás 53
Szállítás 55
A mészkő zúzása és őrlése 57
Törőgépek 57
Őrlőberendezések 62
Osztályozóberendezések 70
A mészkő égetése 74
A mészkő égetésének vegyi és fizikai jelenségei 74
Hőforrások és tüzelés 84
Mészégető kemencék 100
Szakaszos üzemű kemencék 101
Folytonos üzemű kemencék 101
A mészégető kemencék gazdaságossága a hőfelhasználás szemszögéből 127
Üzemeltetés 136
Technológiai előírások 137
A füstgázok széndioxid-tartalmának hasznosítása 141
Mész- és mészkőfajták – tulajdonságaik 143
A mész tárolása 143
Konzervált mész 144
Őrölt égetett mész 145
Oltatlan , karbonátos mész 146
Hidraulikus mész 147
Egyéb mészfajták 150
Őrölt mészkő 151
Mészhidrát 153
A mész tulajdonságai és vizsgálata 178
A mész minősége 178
A mész vizsgálata 180
A mész és a mészkő ipari felhasználása 185
A mész felhasználása 185
A mészkő felhasználása 191
Irodalom 197
Tárgymutató 201

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző