Telekes György: Ács-állványozó szakmai ismeret I-III.

Ár: 12000 Ft

Megvásárolható

Az ősközösségben a termelőerők fejlettsége igen alacsony színvonalon állott. Az akkori társadalom emberei primitív, elsősorban kőből készült termelőeszközökkel végezték napi munkájukat. Egy részük barlangokban, másrészük pedig a szabad ég alatt lakott, ahol az időjárás viszontagságai ellen feltehetően vesszőből vagy nádból készített tető nyújtott védelmet. Ezeknek tartószerkezetét karókból készítették. A későbbiek során a sátrakat és viskókat ágakból, dorongokból építették. Igen hosszú időnek kellett eltelnie addig, amíg lakóhelyük vázát elsősorban vízszintes és függőleges tartóelemek alkották. Ily módon vált szükségessé az egyes faelemek illesztése, mely már magasabb képzettséget igényelt. A farészeket eleinte kötözéssel illesztették, később megjelentek a különböző bemetszésekkel, vájatokkal, facsapokkal való bekötések. Folyók, tavak, tengerek közelében lakóhelyüket cölöpökre helyezték, hogy árvizek, vadállatok ellen védve legyenek. A bronzból, majd vasból készült szerszámok a fa jobb és pontosabb megmunkálását, a kapcsolások kedvezőbb kialakítását tették lehetővé. A római birodalomban igen sok faszerkezetet építettek, különösképpen kedvelték a faszerkezetű gerendahidakat, melyeket cölöpökkel támasztottak alá. Hídjaik közül említésre méltó a Tiberis fölött átvezetett Pons Sublicius, mely időszámításunk előtt 625-ben épült. Műszaki fejlettségükre utal i. e. 54-ben Július Caesar katonai alakulatai által a Rajnán épült 430 m hosszú, 12 m széles.gerendahíd, melynek építése 10 napot vett igénybe. Az első ácskötésekkel épült hidat a Duna fölött i. sz. után 103-ban a híres damaszkuszi építész, Apollodoros építette. A híd 1070 m hosszú volt és 20 db kőpillér tartotta. A rómaiak szárazföldi építkezéseiknél is előszeretettel alkalmaztak faszerkezeteket elsősorban tetőszerkezetekhez, melyeket nemcsak lapos gerendaszerkezettel, hanem rácsos, sőt függesztett szerkezettel is kialakítottak. A víz szállítására fából is készítettek csővezetékeket (aquaeductusok). A faszerkezeteket általában gömbfából készítették, de már alkalmaztak faragott gerendát és deszkát is. Ezeket rendszerint beeresztéssel kapcsolták. Kötőelemekként fa- vagy vasékeket, kengyeleket, szegeket, kötelet vagy szíjat alkalmaztak. Faszerkezetek építése terén a középkorban igen magas művészi színvonalat értek el. A híres olasz építész, Andrea Palladio egész sor új formájú faszerkezetet épített.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző