Zachár Sándor: Katonai zseb-lexikon 1939.

Előjegyezhető

Kategória:

A trianoni kényszerparancs katonai tekintetben teljesen gúzsba kötött bennünket. Így nem törődhettünk tartalékos tisztjeink kiképzésével és továbbképzésével sem. Az idősebbek – akik még világháborús tapasztalatokkal rendelkeznek – nem követhették a szervezésben, fegyverzetben, felszerelésben és harceljárásban bekövetkezett rohamos fejlődést. A fiatalok kiképzése pedig hosszú ideig teljesen elmaradt, majd amikor az utóbbi években megindult, óriási nehézségekkel kellett megküzdenie. Nem utolsó sorban azért, mert hiányzott számukra oly alkalmas kézikönyv, amely a tartalékos tiszt tudnivalóit ügyesen összefoglalva, tárja eléjük.
A korszerű hadsereg alsó vezetőjének – idetartozik a tartalékos tisztikar is – oly rendkívül szerteágazó katonai tudással és műveltséggel kell rendelkeznie, – ha helyét kifogástalanul akarja betölteni, – hogy a katonai szabályzatok, előírások, utasítások, rendeletek és segédletek egész könyvtárra rúgó tömegét kellene áttanulmányoznia. Miután minden tartalékos tisztünk nem rendelkezhet mindazokkal a szolgálati könyvekkel, rendeletekkel és egyéb segédletekkel, amelyekben az ő tudnivalóik bennfoglaltatnak, rendelte el a Honvédség legfőbb vezetősége olyan könyv szerkesztését, amelyben tartalékos tisztjeink mindent megtalálnak, ami honvédelmi hivatásuk betöltése érdekében elengedhetetlen. Lehetőleg csakis annyit kell ennek a könyvnek tartalmaznia, ami okvetlenül szükséges, de ki se maradjon belőle semmi lényeges. Természetes, hogy ezt a határt megszabni nem könnyű. A szerkesztés további irányelve volt, hogy minden tartalékos tisztnek rendelkeznie kell az „ALAPKIKÉPZÉSI SZABÁLYZAT-tal (E-Alap.), valamint saját fegyverneme szabályzatával.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Garay Ákos

Sorozat

Katonai zseb-lexikon

Kiadás éve

1939

Oldalszám

679