Cserháti Sándor: Általános és különleges növénytermelés I.

Ár: 4000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Amióta a Bálás-Hensch-féle Általános és különleges növénytermelés a könyvpiaczon egyáltalában nem kapható, hiányzik egy olyan magyar nyelven irt munka, mely a kultúrnövények termelésénél szükséges tudnivalókat kimerítően tárgyalja, amelynek szükségességét pedig, úgy vélem, szükségtelen bizonyítgatnom.
Az általános és különleges növénytermelést tárgyaló munka jelent meg ugyan az utóbbi időben több, de amelyek a lehető legnagyobb rövidséggel, dióhéjba szorítva tárgyalják az idetartozó dolgokat, mely munkáknak inkább csak az volt a czéljuk, hogy a növénytermelés legfőbb szabályait röviden összefoglalva ismertessék meg a kisgazdákkal.
Jelen munkám megírásánál azt tűztem ki czélul, hogy a magyar gazdaközönségnek az általános és különleges növénytermelést kimerítően tárgyaló munkával szolgáljak.
A munka megirásánál törekvésem volt a legújabb elméleteket, nézeteket az egyes kérdésekről megismertetni, amennyiben azok már annyira tisztázódtak, hogy gyakorlati értékű következtetések levonására alkalmasak.
Tartózkodtam azonban azon kísérleteknek és kutatásoknak a részletes ismertetésétől, melyeken az egyes elméletek, nézetek alapulnak, mert ez a munkát nagyon terjedelmessé, olvasását a gyakorlati gazdára gyakran fárasztóvá tenné.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző