Dr. Janata Vilmos: Technológiai változatok a nagyüzemi szarvasmarhatartásban

Ár: 3900 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A szarvasmarha-tenyésztés termékei a hazai élelmiszerfogyasztásban és az exportértékesítésben egyaránt jelentősek. E termelési ágazat fejlesztése érdekében hozott kormányhatározat és az azt követő intézkedések hatására nőtt a szarvasmarhalétszám, emelkedtek a hozamok. E fejlesztési munkához, mindenekelőtt a tartástechnológiák tervezéséhez nyújt segítséget e könyv. Fő fejezetei: Állomány-összetétel, férőhely szükséglet, Beruházási igény, Takarmányszükséglet, és takarmánytermő-területigény, Munkafolyamatok szervezése, A termelési érték és a termelési költség alakulása, A komplex szarvasmarha-ágazat jövedelmezősége. Az első fejezet a szarvasmarha tatásra vonatkozó legfontosabb általános adatokat tartalmazza, a 2-5. fejezetekben a szerzők a témákat – a vonatkozó kormányhatározat szellemében – hasznosítási irányok (vegyes-, tej-, húshasznosítás) szerinti bontásban tárgyalják, a 6. fejezetben pedig az első 5 fejezet adatainak felhasználásával 6 jellemző modellbe foglalva dolgozták ki a komplex szarvasmarha-ágazat jövedelmezőségi mutatóit.
Nem térnek ki a szerzők részletesen a szarvasmarhatartás szakmai kérdéseire (erre számos más szakkönyv áll rendelkezésre), csupán a tartástechnológiák fő irányelveire utalnak, alátámasztva azokat sok változatban kimunkált számadatokkal.
Nem adnak merev sémákat. Így a kidolgozott sok változat közül a szakemberek kiválaszthatják a helyi körülményeiknek leginkább megfelelő változatot, illetve beépíthetik azt a tervezett technológiába. A könyv érdeme, hogy ahol szükséges, költség- és jövedelemvonzatokat is tartalmaz, így a technológia tervezése során az illetékes szakemberek azokat is figyelemmel kísérhetik, illetve, ha az ezzel kapcsolatos számadatok időközben változnak, más számokkal behelyettesíthetik. A téma részletesebb tanulmányozását igénylő olvasókat bőséges irodalomjegyzék segíti.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző

Kiadás éve

1976

Oldalszám

226