• Minden termék
  • Mezőgazdasági
  • Anghi Géza, Faluba Zoltán, Potzta Imre, Woynarovich Elek: Méhészet, selyemhernyó-, hal-, nyúl- és prémesállattenyésztés

Anghi Géza, Faluba Zoltán, Potzta Imre, Woynarovich Elek: Méhészet, selyemhernyó-, hal-, nyúl- és prémesállattenyésztés

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Méhészet (Faluba Zoltán)
Bevezetés 3
A méhészet jelentősége 3
A méhek szerepe a megporzásban 3
A méz és viasz 4
Méhészetünk helyzete 5
Nagyüzemi méhészet berendezése 5
A méhészet helye a mezőgazdasági nagyüzemben 5
A méhészet elhelyezése 6
Méhlegelő 7
A méhészethez szükséges eszközök és felszerelés 9
Munkaerőszükséglet 11
A méhlakás és méhcsalád 11
A kaptár 11
A keret 12
A lép és műlép 13
A méhek teste 13
A méhcsalád élete a kaptárban 14
A fészek 14
A méztér 15
A méhcsalád egyedei 15
A méhek fejlődése 16
A fejlődés időszaka 17
Tisztuló kirepülés és a méhes tavaszi átvizsgálása 17
Tisztuló kirepülés 17
Első tavaszi átvizsgálás 18
Takarás 19
Méhészeti napló 19
Törzslap és jegyzőkönyv 19
Hogyan gyűjtenek a méhek? 23
Serkentőetetés, fészekbővítés 24
Viasztermelés 25
Áttelepítés 26
Mézkamra megnyitása 27
Fásítás korlátozása, egyesítés, anyanevelés 28
A termelés időszaka 30
Főhordás, pergetés 30
Vándorlás 32
Rajzás 34
Mesterséges szaporítás 35
A főhordás utáni időszak és a méhész feladatai 38
Anyagcsere 38
Rablás megakadályozása, nyári legelő biztosítása 39
Betelelés, telelés 40
A jó telelés feltételeinek biztosítása 40
A méhész téli munkái 41
A méhek betegségei és ellenségei 42
Selyemhernyókészítés (Potza Imre)
Bevezetés 46
A selyemhernyótenyésztés története 46
A hernyóselyem nélkülözhetetlen nyersanyag 47
A selyemlepke 48
A pete keltetése 49
Tenyésztőhelyiség és berendezése 50
A selyemhernyó etetése és kezelése 50
Gubózás, beváltás 52
Betegségek, kártevők 53
Eperfalombszedés 55
A selyemhernyótenyésztés jövője 55
Haltenyésztés (Woynarovich Elek)
Bevezetés 57
Hazánk haltenyészete 57
A víz mint a halak élőhelye 58
A víz élővilága, vízi életközösség 60
A halak szervezete 63
A halak rendszertana 66
Halbiológiai alapfogalmak 67
Tógazdasági haltenyésztés 70
Alapismeretek 70
Tógazdaságban tenyésztett halak 74
Tógazdasági üzemfajták 77
A halastavak termelőképessége és természetes hozama 78
A halastavak népesítése 80
Halastavak hozamának fokozása 83
Halastavak trágyázása 83
A halastavak javítása 87
A ponty takarmányozása 88
Halastavak kezelése és karbantartása 93
Halhústermelés betakarítása, lehalászása 95
A tógazdasági halak tárolása és teleltetése 98
Halszállítás 102
Halszaporítási munkák a tógazdaságban 103
Halhústermelés egyéb területei 108
Halbetegségek, halellenségek 109
Nyúltenyésztés (Anghi Csaba)
Bevezetés 114
A házinyúl háziasítása, származása, tenyésztéstörténete és népgazdasági jelentősége 114
Az elhelyezés 116
Tenyésztés és tenyészválasztás 118
Fajtaismeret 120
Takarmányozás 124
Egészségvédelem 127
Leprémezés és gereznakonzerválás 128
Prémesállattenyésztés (Anghi Csaba)
Bevezetés 129
A tenyésztés története 129
Ragadozó prémesállatok tenyésztése 130
Ezüstróka 130
Kékróka 131
Nyérc 132
Mosómedve 135
Házimacska 136
Rágcsáló prémesállatok tenyésztése 138
Nutria 138
Pézsmapocok 140
Patás prémesállatok 141
A karakuljuh 141
A kecske 142
Kisebb jelentőségű prémesállatok 143

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző