Dr. Brück Miksa: A gyermekek akut fertőző betegségeinek therapiája

Ár: 3000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Midőn ezen gyűjtemény szerkesztői azon megtisztelő felszólitásban részesitettek, hogy imám meg a gyermekek akut fertőző betegségeinek therapiáját, a reám bizott feladat teljesitésénél első sorban arra törekedtem, hogy a munka, a pályája kezdetén álló s gyermekbetegek körül elegendő tapasztalással nem biró orvosnak útmutatója s irányitója lehessen.
Ezen törekvésemben a könyv kiszabott keretéből kirekesztettem mindazt, amit ezen gyakorlati cél szolgálatában zavarónak vagy alkalmatlannak tartottam, tettem ezt még annak veszélyére is, hogy ezzel a munkát a modernség külső diszétől s az alaposság látszatától megfosztom. Ez a gyógyszerek egy tekintélyes számának, kérdéses értékű gyógyeljárásoknak, azok ajánlóinak vagy gáncsolóinak fel nem említésére vonatkozik – amit egyébként szivesen ismernék már el a könyv legnagyobb hibája gyanánt.
Ezen hiányossággal viszont, a fontos részletek és kérdések túlszéles tárgyalása, már felemlitett dolgok újólagos ismétlése és hangsúlyozása, szorosan a therapiához nem is tartozó körülmények belevonása áll szemben.
Tudom, hogy ezzel az egyes fejezetek könnyű áttekinthetőségét és kerekségét nem egyszer áldoztam fel s hogy mindez esetleg zavarólag hathat arra, aki a könyvet ismert dolgok gyors recapitulatiója kedvéért veszi kezébe. Dehát a munkának nem is ez volt kitűzött célja, hanem az, hogy a gyógyitás fontos és lelkiismeretbe vágó kérdéseit, az orvosi hivatás legsúlyosabb körülményeihez méltó gondossággal és részletességgel tárja fel s gyógytani sablonok és recipék helyett az öntudatos, mérlegelő s mindig a viszonyokhoz alkalmazkodó ténykedés minden mozzanatát tükrözze vissza.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Közreműködő

Dr. Justus Jakab és Dr. Szerb Zsigmond

Sorozat

Therapia a Gyógyító Tudományok Könyvtára

Kiadás éve

1905

Oldalszám

260