Dr. Csoknyai István: Több, mint hidraulika

Előjegyezhető

Kategória:

A hidraulika rendkívül gazdag elméleti és gyakorlati tudomány. Könyvünkben ízelítőt adunk az alaptudományból olyan mélységig, hogy a gyakorló mérnök felidézhesse az egyetemen tanultakat. Ebben a részben elsősorban összefoglaljuk az alapfogalmakat, alapelveket és törvényszerűségeket. Célunk azonban az, hogy a törvényszerűségek alapján segítséget adjunk a gyakorló mérnök munkájához. A gyakorlati feladatok megoldása a probléma felismerésével kezdődik. Ezután a miértre keressük a választ, mely a törvényszerűségek felismerését jelenti. Majd az alkalmazás kezdődik, sokszor mélyebb matematikai ismeretek felhasználásával. Végül az ellenőrzésre kerül sor, esetleg a probléma másfajta megoldásával. Természetesen az igenlő választ a gyakorlati megvalósulás adja. A gyakorló mérnök a tudását és problémamegoldó képességét az Egyetemen kell, hogy megszerezze. Kiadványunk készítésekor ezt a célt is előirányoztuk, lehetőség szerint tankönyvként is szolgáljuk a felsőoktatást. Teljességre nem törekedhettünk, de igyekeztünk a hidraulikai feladatok megoldásán túl a legfontosabb épületgépészeti méretezésekhez segítséget nyújtani. Például a fűtési költségosztás, vagy a légtelenítés nem csak hidraulikai probléma, de a mai gyakorlat igen fontos témaköre, melyre a mérnöknek megoldást kell adni. Az épületenergetika sok tekintetben fiatal tudomány, mely számos olyan kérdést vet fel, melyre a hidraulika segítségével adhatunk választ, vagy megoldást. Könyvünkben számos gyakorlati példa is szerepel, mellyel Dr. hc. Macskásy professzor úr emlékének adózunk, aki Központ fűtés II. könyvében igen sok számpéldán keresztül segítette az adott probléma megoldását. Ebből a gazdaságos szivattyú emelőmagasság meghatározását mi is bemutatjuk, gondolva az optimum számítás módszerének egyik alkalmazására. Könyvünket nem szánjuk tudományos munkának, hanem inkább a gyakorló mérnök kézikönyvének, mellyel a gyakorlati alkalmazáson túl problémamegoldó-képességét is fejlesztheti. Ezért csak a legfontosabb irodalmi hivatkozásokat adtuk meg. Az ábrák saját szerkesztésűek, de hasonlókkal számos helyen találkozhatunk. Saját publikációs jegyzékünket sem szerepeltetjük, bár sok esetben szó szerint idézzük. Köszönetet mondunk Dr. Gerhard Glinzerer Úrnak és Marosi Balázs Úrnak, akik segítették és támogatták a könyv megírását és kiadását. Klaus-Dieter Fuhrmann Úrnak és csapatának, akik műszaki támogatásukkal segítették munkánkat és segédkeztek a könyv korrektúrájában. A HERZ Armaturen GmbH.-nak az ábrák és műszaki dokumentációk rendelkezésünkre bocsátásáért.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

2013

Oldalszám

556