Lipcsey Attila, Janka Zoltán, Szentistványi István: A pszichiátria biológiai alapjai

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

NEUROBIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK 15
Morfofiziológiai alapok 15
Intercelluláris kommunikáció 15
Gap junction 15
Kémiai szinapszis 17
Membránpotenciál és iontranszport 21
Nyugalmi membránpotenciál 21
Akciós potenciál 23
A szinaptikus transzmisszió molekuláris alapjai 24
Ionos események 24
Neurotranszmitterek 27
Neuroaktív peptidek 27
Szinaptikus vezikulák és receptorok 30
A szignalizáció felfüggesztése 31
Neurotranszmitter lokalizáció és kémiai pályarendszerek 32
Acetil-kolin (ACh) 32
Noradrenalin (NA) 34
Dopamin (DA) 35
Adrenalin (A) 37
Szerotonin (5-hidroxi-triptamin, 5-HT) 37
Hisztamin 39
Gamma-amino-vajsav (GABA) 39
Glicin 40
L-glutaminsav és L-aszparát 40
Cerebrális cortex 41
Limbikus rendszer 45
Hypotalamus 49
Organizáció 49
Pszichoneuronendokrinológia 50
További funkciók 51
Az agy szexuális differenciálódása 52
Biokémiai alapok 54
Szénhidrát-anyagcsere 56
A központi idegrendszer aminosav-anyagcseréje 58
Az aminosavak felépítése 58
Az aminosavak reakciói 61
Az aminosav-anyagcsere pszichiátriai szempontból fontosabb rendellenességei 64
A neurotranszmitterek biokémiai vonatkozásai 67
Endorfinok 73
A lipidanyagcsere pszichiátriai vonatkozásai 74
Nukleotidok 77
Az alkohol biokémiai vonatkozásai 79
Pszichofarmakológiai alapok 81
Egyszerű-vak kísérlet 82
Kettős-vak próba 82
Úgynevezett hármas-vak próba 82
Az úgynevezett “compliance” kérdése 84
KÍSÉRLETI VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN 86
Genetikai vonatkozások 86
Módszerek 86
Család-veszélyeztetettségi vizsgálatok 86
Ikerkutatások 87
Adoptálási tanulmányok 88
Citogenetikai vizsgálatok 89
Hosszmetszeti tanulmányok 90
Genetikai markerek összekapcsolása 90
Pszichiátriai genetika 90
Mentális retardációk 90
Sztereotíp mozgászavarok 91
Anxietás én neurózis 91
Affektív pszichózisok 92
Szkizofréniás elmezavarok 93
Személyiségzavarok 96
Alkoholizmus 96
Állatkísérletes modellek a pszichiátriában 96
A szkizofrénia modelljei 97
A paranoid állapotok állatkísérletes modelljei 97
A mániform állapotok modelljei 98
A depresszió állatkísérletes modelljei 98
Humán vizsgálatok 99
Deprivációs eljárások 99
Szenzoros deprivációk 99
Alvási deprivációk 100
Kémiai anyagokkal indukált pszichózisok 101
Indolanyagcsere-zavarok és transzmetilezési folyamatok szerepe a szkizofréniában 102
Kannabis derivátumok 104
Amfetamin-pszichózisok 104
Neurochirurgiai észlelések 105
Pszichochirurgia 105
A neurochirurgia kapcsán tett megfigyelések 106
Amobarbitál-teszt 107
Kettéhasított agy (split-brain) 108
Az agyféltekék lateralizált funkciói 108
Interakció a hemisphaeriumok között 109
Az anxietás split-brain modellje 111
Pszichofiziológiai kutatások 12
Alvás és álom 113
Arousal 116
Megváltozott tudati állapot 116
Emóció 117
Pszichofiziológiai mutatók pszichés zavarokban 118
Szkizofrénia 118
Depresszió 121
Anxietás-állapotok 123
Biológiai markerek 124
Neurokémiai markerek 125
Neurotranszmitterek aminosav-prekurzorai 125
A vizelet 3-metoxi-4-hidroxifenil-glikol (MHPG) koncentrációja 126
A liquor 5-hidroxi-indolecetsav (5-HIAA) koncentrációja 127
A vérlemezkék szerotoninfelvétele 127
A vizelet fenil-etil-amin (PEA) koncentrációja 127
Post mortem neurokémiai leletek 127
Enzim-markerek 128
Monoamino oxidáz (MAO) 128
A liquor dopamin béta-hidroxiláz (DBH) aktivitása 128
A vörösvértestek katekol-o-metil transzferáz (COMT) aktivitása 128
Membrán-markerek 129
A sejtmembrán lipid-összetétele 129
Az aktív Na+-, K+-transzport és a (Na+ +K+)-ATPáz aktivitás eltérései 129
A Ca++-ATPáz aktivitás változása 130
A vörösvérsejtek Na+-dependens Li+-transzportja 130
Receptor-markerek 130
Dopamin receptorok szkizofréniában 130
A trombociták alfa-2-adrenerg receptor denzitása 131
Neuroendokrin markerek 131
Dexametazon szupressziós teszt (DST) 132
Fizosztigmin-válasz 132
TRH által indukált TSH válasz 133
Apomorfin által kiváltott növekedési hormon-válasz 133
A fényérzékenység és a melatonin-válasz 133
Fiziológiai markerek 134
Genetikai markerek 134
Genetikus kapcsolatok mint örökletes markerek 134
Genetikailag determinált enzimvariációk 135
Veleszületett genetikus anyagcserebetegségek, mentális retardációk 135
A modern neuroradiológia és a nukleáris medicina eredményei 135
Komputer-tomográfia (CT) 135
Pozitron emissziós tomográfia (PET) 135
A BETEGSÉGOSZTÁLYOZÁS BIOLÓGIAI PSZICHIÁTRIAI JELENTŐSÉGE 136
A PSZICHIÁTRIAI KÓRFORMÁK BIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI 138
Mentális retardációk 138
Diagnosztikus jelzések mentális retardációkban 138
Az aminosav-anyagcsere veleszületett zavarai 139
Fenilketonuria (PKU) 139
Jávorfaszirup-betegség 140
Nem ketonos hiperglicinémia 141
Veleszületett szfingolipid-anyagcserezavarok 141
GM1 gangliozidózis 141
GM2 gangliozidózis 142
Metakromáziás leukodisztrófiák (MLD) 143
Niemann-Pick-betegség 143
Gaucher-betegség 144
Globoid-sejtes leukodisztrófia (Krabbe-betegség) 144
Mukopoliszaharidózisok 144
Mukolipidózis (I-sejt betegség) 145
Sztereotip mozgászavarral járó kórformák 145
Huntington-chorea 146
Meige-szindróma (Brueghel-szindróma és spontán orofaciális diszkinézia) 147
Gilles de la Tourette-szindróma 148
Parkinson-szindróma 148
Anxietás 149
Állatkísérletes modellek 150
Neurotranszmitterek 150
Benzodiazepin-receptor 151
GABA-receptor – BZ-receptor – Cl–csatorna komplex 152
BZ-receptor ligandok 154
Affektív pszichózisok 155
Az affektív pszichózisok két fő szindrómája 157
Depresszió 157
Mánia 158
Az affektív pszichózisok felosztása 158
Involúciós melankólia 160
Az affektív pszichózisok epidemiológiája 160
Az affektív pszichózisok biológiai vonatkozásai 161
Hormonális elváltozások 161
Biokémiai változások az affektív betegségekben 163
Szkizofréniás elmezavarok 166
Dopamin-elmélet 168
A katekolamin-anyagcsere prekurzorai, enzimei és kofaktorai szkizofréniában 171
Prekurzorok 172
Fenilalanin hidroxiláz 172
DOPA dekarboxiláz 172
Dopamin béta-hidroxiláz 173
Fenilalanin metiltranszferáz 173
Katekol-o-metiltranszferáz 173
Dopamin-szenzitív adenil cikáz 173
Monoamino oxidáz (MAO) 173
A szkizofréniás megbetegedés és a rézanyagcsere kapcsolata 174
Transzmetilációs elmélet 182
Fenil-etil-amin (“endogén amfetamin”) elmélet 183
Neuroendokrin eltérések 184
Neuropeptid kutatások 185
A regionális agyi glükózanyagcsere eltérései 185
A membránfunkciók zavarai 186
Neuroradiológiai elváltozások 186
Egyéb biológiai leletek 186
A szexualitás és zavarai 187
A heteroszexuális viselkedés biológiai alapjai 188
A heteroszexuális viselkedés neuroendokrin vonatkozásai 189
A heteroszexuális viselkedés pszichofiziológiai vonatkozásai 190
A heteroszexuális viselkedés neurokémiai vonatkozásai 191
A szexuális viselkedés komponensei 192
A nemi szervek anatómiája és működése 192
A szexuális differenciálódás biológiája 192
A szexuális vágy 192
Nemi szerep és szexuális identifikáció 193
Heteroszexuális viselkedés 194
A szexuális zavarok biológiai és pszichés okai 197
A szexuális identifikáció és a nemi szerep zavarainak humángenetikai vonatkozásai 197
A pszichogén és az organikus impotencia elkülönítő kórisméje 198
Szenilis és preszenilis demenciák 199
Epidemiológia 199
A demenciák típusai 200
Patomorfológiai és patokémiai adatok 202
Szenvedélybetegségek 206
Az akut hatás mechanizmusa 206
A tolerancia kialakulása 207
A tolerancia kialakulásának mechanizmusa 207
Általános membránhatások 207
A neurotranszmitter anyagcsere és a receptorérzékenység változásai 208
Enzimindukció és -depresszió 209
Megvonási szindróma 209
Pszichopatológiai jelenségek 209
A megvonás fizikális, szomatikus tünetei 210
A dependencia kialakulásának mechanizmusa 210
Membránfunkció zavarok 210
A neurotranszmitter anyagcsere és a receptorérzékenység eltérései 210
A dependencia kialakulásának komplex modellje 211
Az alkoholizmus biológiai markerei 211
Methadon-program 211
BIOLÓGIAI TERÁPIÁK A PSZICHIÁTRIÁBAN 212
Szedatohipnotikumok 212
Barbiturátok 213
Farmakológia 213
Klinikai használat 213
Probándiol karbamátok 214
Benzodiazepinek 215
Farmakológia 215
Klinikai használat 217
Egyéb szerek 219
Antipszichotikus szerek 220
Fenotiazinok 222
Alifás alcsoport 223
Piperazin alcsoport 224
Piperidil alcsoport 227
Butirofenon-származékok 227
Tioxantén csoport 228
Rauwolfia-származékok 229
Az antipszichotikumok akut és krónikus terápiás hatásáról 230
Tartós hatású készítmények 230
Clozapin 233
Antidepresszánsok 233
Monoamin oxidáz gátlók 235
Triciklusos antidepresszánsok 235
Nem triciklusos monoamin-felvételt gátló szerek 236
Lítiumterápia és -profilaxis 239
A lítiumkezelés indikációi 241
A lítiumkezelés kontraindikációi 242
A lítiumkezelés mellékhatásai 242
Gyógyszerinterakciók 243
A lítium biológiai hatasai 244
A lítium és a biológiai membránok 244
A lítium hatása a receptorfunkciókra 247
A lítium hatása az intermedier anyagcsere enzimeinek aktivitására 248
A lítium hatása az elektrolit-anyagcserére 248
Lítium és neurotranszmitterek 248
A farmakoterápiák mellékhatásai 249
Akut extrapiramidális mellékhatások 249
Akathisia 251
Drog által kiváltott parkinsonizmus 251
Akut disztóniák és diszkinéziák 251
Epidemiológia 252
Kezelés 252
Prevenció 253
Tardív diszkinéziák 254
Epidemiológia és klinikum 254
Biokémiai eltérések 257
Terápia 258
Konvulzív terápiák a pszichiátriában 259
Történeti aspektusok 259
Feltételezett hatásmechanizmus 260
Javallat és ellenjavallat 261
IRODALOM 263

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző