Peo C. Koller: Kromoszómák és gének

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Előszó 7
A sejtek irányító központja 9
A sejt fizikai felépítése 9
A sejtmag 14
Az öröklődés anyagi tényezői 21
A DNS-t hordozó sejtszerkezeti elemek 27
A DNS és a kromoszóma-megkettőződés 36
A nemzedékek közötti kapcsolat 43
Az öröklődés kromoszomális alapjai 46
Mendel törvényei 46
Az első törvény 47
A második törvény 50
A mendeli öröklődés magyarázata a kromoszómák alapján 53
A kromoszómák genetikai szerkezete 56
Nemhez kötött génkapcsolódás 60
A gének működése 69
A gének közötti kölcsönhatás és összegeződő hatás 69
A szubgének: többszörös allélek 72
Az egyed genetikai tényezői 78
A gének szerepe 85
Hogyan megy végbe a genetikus informácó? 93
A gének funkcióját irányító és szabályozó tényezők 99
A gén szerkezetének megváltozása: a mutáció 107
Citogenetika: a kromoszómaviselkedés tudománya 114
Kromoszómaváltozások és következményei 115
Az emberben előforduló kromoszóma-rendellenességek 120
Kromoszóma-mozaicizmus 133
Kromoszóma-rendellenesség és a rák 140
“Genetikai terheltségünk” és az ember jövője 148
Utószó 159
Függelék 163
Méretek milliméterben, mikronban és angströmben 163
Az élettan és az orvostudomány genetikával foglalkozó Nobel-díjes tudósai 164
Irodalom 165
Köszönetnyilvánítás 167
Tárgymutató 169

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző