Benkő Tiborné: Programozzunk Turbo Pascal nyelven! – Floppy-val

Előjegyezhető

Bevezetés 1
Az algoritmus és a program 5
Mielőtt számítógépet programoznánk 5
A program megtervezése 5
A programozás alapjai 5
A program folyamatábrája 6
A számítógépes program készítése 7
Mintafeladat 11
Gondolatok a Pascal nyelvről 15
A porgramokról általában 15
A Pascal nyelvről röviden 16
A Pascal program szerkezete 18
Az első Pascal program 20
A változók deklarálása 21
Olvasás billentyűzetről 24
Kiírás képernyőre 27
Számítás
A Turbo Pascal nyelv elemei 35
A nyelv jelkészlete 37
A foglalt szavak 38
A program sorai 38
Azonosítók 39
Számok 40
Sztringek – karaktersorozatok 41
Cimkék 42
Operandusok 43
Operátorok 43
Kifejezések 43
Megjegyzések 44
A Turbo Pascal program szerkezete 47
Adattípusok és deklarációk 51
Egyszerű adattípusok 52
Numerikus információ tárolása 53
Logikai információ tárolása 54
Szöveges információ tárolása 55
Sorszámozott típus 56
Mutató típus 59
Struktúrált típusok 59
Tömb típus 59
Rekord típus 61
Halmaz típus 63
File típus 63
Felhasználói típus létrehozása (type) 64
A type használata felsorolt típus esetén 64
A type használata résztartomány típus esetén 65
A type használata tömb esetén 65
A type használata record esetén 66
A type használata halmaz esetén 67
Konstansok deklarálása 67
Típusos konstansok 68
Típuskonverzió 70
Pascal kifejezések 75
Operátorok 75
Elsőbbségi szabály 76
Operátorok csoportosítása 76
Aritmetikai operátorok 77
Bitenkénti logikai operátorok 83
Boolean operátorok 85
Relációs (összehasonlító) operátorok 89
Pointer operátorok 90
Sztring összekapcsolás operátora 91
Halmaz műveleti operátorok 91
Standard (szabványos) függvények használata 95
Alapvető I/O műveletek 105
Írás képernyőre: Write és Writelen eljárás 105
Szöveg kiírása a képernyőre 106
Egész típusú eredmények kiiratása 108
Valós típusú eredmények kiiratása 110
Boolean típusú eredmények kiiratása 112
Olvasás billentyűzetről: Read, Readln eljárások 117
A Pascal nyelv utasításai 127
Egyszerű utasítások 128
Üres utasítás 128
Értékadó utasítás 128
Goto utasítás 134
Eljáráshívás 135
Struktúrált utasítások 135
A blokk utasítás 135
Feltételes utasítások 135
Ciklusutasítások 144
With utasítás 150
Eljárások és függvények 157
Függvények 164
Eljárások 168
Típusdefiníció használata a paraméterlistán 178
Eljárás paramétere: függvény 179
Forward deklaráció – előre hivatkozó 182
Rekurzív alprogramok 182
A rekurzív alprogramok csoportosítása 186
Globális és lokális változók, az azonosítók érvényességi köre 188
Sztring használata Turbo Pascal-ban 191
Szabványos eljárások és függvények a sztringek kezelésére 192
A modulok használata a Turbo Pascal-ban 205
A Turbo Pascal modulok felépítése 205
A modulok fejléce – a modulok közötti kapcsolat 206
Az interface rész 207
Az implementation rész 208
Az inicializációs rész 210
A modulok használatát bemutató példaprogram 211
Szabványos modulok 213
File-kezelés 217
Turbo Pascal szöveges file-ok 217
A szöveg file azonosítása 220
A szöveg file megnyitása 220
A szöveg file I/O műveletei 223
Szöveg file lezárása 225
A szabványos szöveg file-ok: input és output 226
Példaprogramok text típusú file-ok használatára 230
Típusos file-ok 234
Típusos file deklarálása és megnyitása 236
File-műveletek 238
A file lezárása 240
Példák típusos file-ok használatára 240
Típus nélküli file-ok 248
Eszközök (device) használata 252
File-ok törlése, átnevezése 255
Könyvtárak kezelése 255
A Turbo Pascal memóriahasználata 259
A mutató típus – dinamikus változók 259
Tömb a halomterületen 261
Mutatótömb használata 262
A lista tárolási szerkezet 263
A saját verem kialakítása 267
További lehetőségek a memória elérésére 269
Amit a 8086 mikroprocesszorról tudni kell 269
A Turbo Pascal és a szegmentált memória 271
Speciális lehetőségek a memória elérésére 274
A CRT Unit használata 289
A szöveges üzemmód 289
Szöveges mód változói, konstansai, függvényei és eljárásai 291
Szöveges mód változói 291
Szöveges mód konstansai 293
Szöveges mód eljárásai és függvényei 295
A szöveges mód programozása 296
Mintaprogramok a Crt unit használatára 296
Adat beolvasása és ellenőrzése 299
Menükezelés 302
Graph unit használata 305
Grafikus mód 305
Graph unit 305
Grafikus vezérlők típusa 306
A grafikus könyvtár eljárásainak és függvényeinek csoportosítása 309
Grafikus programok készítése 319
Színkezelés különböző vezérlők esetén 319
Jelentősebb mód konstansok 319
Grafikus program felépítésének vázlata 320
Grafikus üzemmód hibajelzései 324
Grafikus mintafeladatok 325
Szöveg kiírása grafikus módban 325
Szöveges és grafikus mód váltása 329
CGA.BGI és a LITT. CHR programba fordítása 330
Grafikus kurzor mozgatása 332
Alakzat mozgatása 334
Képernyő torzításának kiküszöbölése 334
Alakzatok rajzolása 335
Kép kivágása és újrahelyezése 336
Mintafeladatok 339
Másodfokú egyenlet megoldása 339
Adatok rendezése 347
Rendezés cserével 348
Sztring típusú adatok rendezése 351
Különféle rendező algoritmusok 353
A Turbo Pascal speciális lehetőségei 361
Overlay használata 361
Rendszerhívások 367
Megszakítások rutinok készítése – TSR programok 370
A DOS unit file-kezelési lehetőségei 375
Programok indítása 378
Játékprogramok készítése 381
Számkirakó játékprogram 381
Memória játék 384
Türelem tüske játékprogram 387
Rex játékprogram 391
Játékok keretprogramja 397
Függelék
A Turbo Pascal szabványos eljárásai és függvényei 399
Matematikai függvényeek 399
Függvények a megszámlálható típusokra 402
String kezelések 404
Byte és regiszter műveletek 407
Könyvtárak kezelése 408
File kezelések 412
DOS és rendszer paraméterek kezelése 423
Overlay kezelés 432
Pointerek kezelése 435
A CRT unit eljárásai és függvényei 441
A graph unit eljárásai és függvényei 447
A Turbo Pascal fordító direktívái 473
A kapcsoló direktívák 474
Paraméter direktívák 482
Feltételes fordítás 483
Feltételes szimbólumok 484
Feltételes direktívák 485
Összefoglaló táblázatok 487
A Turbo Pascal futás közbeni hibaüzenetei 487
A funkcióbillentyűk visszatérési kódjai 490
IBM karakterkódok táblázata 492
Irodalomjegyzék 493
Tárgymutató 494

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző