Esztergályosné Földesi Katalin: Az én ábécém

Előjegyezhető

A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben is fontos helyet kap az Anyanyelv – Irodalom fejezet, amelyben az alkotók kiemelik: “Az anyanyelvi nevelés leghangsúlyosabb területe az értelmes, szép beszéd, az olvasás és az írás eszközszintű használatának, az ehhez szükséges alapvető képességeknek és készségeknek a kifejlesztése.” “Az irodalmi nevelés elsődleges feladata az irodalomolvasás megszerettetése, az olvasási kedv felébresztése és megerősítése.” Meghatározza a fejlesztési követelményeket és az óratervet.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző