Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?

Előjegyezhető

Kategória:

Katalóguscédulák, jegyzetek, bibliográfiák. Ezekről az embereknek általában könyvtárak ásító unalma és reményvesztetten átvirrasztott éjszakák jutnak eszébe. Umberto Eco, A rózsa neve megjelenése óta már nálunk is közismert író, jelen könyvében arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa, talán nincs is ennél izgalmasabb dolog a világon. Arra tanít meg, amire a legtöbb egyetem sajnos nem: hogyan kell tudományos kutatást folytatni (aminek eredménye éppenséggel szakdolgozat is lehet). Teszi ezt fergeteges humorral, egy tudománnyal eltöltött élet rengeteg tapasztalatával és a középkori kommentátorok rendszerességével. Minden megtudható a szóban forgó kérdésekről: a helyes témaválasztás, a bibliográfiák összeállítása, a cédulák típusai, stiláris fogások, sőt még gépelési szabályok is. Mindez remek stílusban előadva. Eco könyve pazar mű a maga sajátos műfajában: aki ettől sem kap kedvet a tudományhoz, magára vessen!

TARTALOM:

Bevezetés 9
Mi a szakdolgozat, és mire való? 15
Miért kell szakdolgozatot írni, és mi is az? 15
Kinek szól ez a könyv? 19
Mire használható a szakdolgozat a diploma megszerzése után? 20
Négy nyilvánvaló szabály 22
A témaválasztás 24
Monografikus vagy körképszerű szakdolgozat? 24
Történeti szakdolgozat vagy emléleti szakdolgozat? 29
Régi vagy modern témák? 32
Mennyi időt igényel a szakdolgozatírás? 34
Fontos-e az idegen nyelvek ismerete? 39
„Tudományos” vagy politikai szakdolgozat? 43
Mi a tudományosság? 44
Történelmi-elméleti témák vagy „meleg” tapasztalatok? 50
Hogyan változtassunk egy aktuális témát tudományos témává? 53
Hogyan kerüljük el, hogy a témavezető kihasználjon bennünket? 61
Az anyag felkutatása 65
A források fellelhetősége 65
Melyek a tudományos munka forrásai? 65
Elsődleges és másodlagos források 71
Az irodalomjegyzék felkutatása 75
Hogyan használjuk a könyvtárat? 75
Hogyan készítsünk bibliográfiát: a cédulázás 80
A bibliográfiai adat 84
Az alessandriai könvytár: egy kísérlet 105
De kell-e könyveket olvasni? És milyen sorrendben? 129
Munkaterv és jegyzékek készítése 133
A tartalomjegyzék mint munkahipotézis 133
Jegyzékek és jegyzetek 142
A jegyzékek különböző fajtái 142
Az elsődleges források jegyzékbe vétele 151
Az olvasmányjegyzék 154
A tudományos alázat 173
A megfogalmazás 176
Kihez szólunk? 176
Hogyan szólunk? 178
Az idézetek 187
Mikor és hogyan idézzünk: tíz szabály 187
Idézet, parafrázis és plágium 197
A lábjegyzetek 199
Mire valók a jegyzetek? 199
Az idézet-jegyzet rendszer 202
A szerző-évszám rendszer 206
Figyelmeztetések, csapdák, szokások 212
A tudományos önérzet 217
A végső szöveg megszerkesztése 221
Grafikai követelmények 221
Margók és sorközök 221
Aláhúzások és nagybetűk 223
Alfejezetek 226
Idézőjelek és más írásjelek 227
Diakritikus jelek és betűírások 231
Központozás, hangsúlyok, rövidítések 234
Néhány további tanács 238
A mű végén álló bibiliográfia 241
A függelék 245
A tartalomjegyzék 248
Összegzés 254

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Klukon Beatrix, Pintér Judit

Sorozat

Harmadik kiadás

Kiadás éve

1996

Oldalszám

255