Dr. Berendné Németh Éva: Biológia II.

Előjegyezhető

Kategória:

Az első osztályban a biológia tantárgy keretében az élő anyag kialakulását, a növények és az állatok fejlődéstörténeti rendszerezését és az egyes élőlények vagy élőlénycsoportok legfontosabb alaki tulajdonságait ismertük meg. Ebben a tanévben az élőlények életműködéseiről, illetve az élőlények és a környezet kapcsolatáról tanulunk.
A szakmai tantárgyak keretében elsősorban csak a mezőgazdasági szempontból fontos növényekkel és állatokkal foglalkozunk. Ezzel szemben biológiai tanulmányaink során vizsgálataink tárgya az összes élőlény. Ismeretanyagunkat – alkalmazkodva a biológia korszerű kutatási irányaihoz – az élő anyag különféle szervezettségi (organizációs) szintjei szerint csoportosítottuk. Idén a szervezet, valamint az élővilág és az életfeltételek egészét magába foglaló bioszféra szintjén tanulunk az élőlényekről. A III. osztályban foglalkozunk majd részletesebben az élő anyagot alkotó molekulák és sejtek organizációs szintjével. Ennek a biológiai rendszernek termesztett növényeink és tenyésztett állataink ugyanúgy részei, mint az összes többi növény és állat, valamint az állatvilágból kiemelkedett, de szervezeti felépítésében a legfejlettebb emlősállatok tulajdonságait hordozó ember.
Az egész gazdasági élet és benne a mezőgazdaság célja az ember szükségleteinek kielégítése. Az ember társadalmi lény, gazdasági tevékenységét társadalmi rendszere, képzettsége, tehetsége és szorgalma alapján végzi. Ugyanakkor az ember biológiai lény is, része a természet egészének. Mint biológiai lény környezetét csak olyan mértékben hasznosíthatja szükségleteinek kielégítésére, hogy ne bontsa meg az élethez nélkülözhetetlen környezeti tényezők szorosan összefüggő rendszerét, ne tegye tönkre a földi élet feltételeit, ne pusztítsa ki vagy ne szegényítse el maga körül az élővilágot. A természetben minden mindennel összefügg. Az ember mezőgazdasági tevékenységével jelentősen beavatkozik a természetbe. Ezért a jövendő mezőgazdasági szakembereinek alapos és széles körű biológiai tudással kell rendelkezniük.
Budapest, 1978. február 5.
A Szerzők

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző

Permay Vilmos

Kiadás éve

1988

Oldalszám

251