Tóth Eszter: Fizika IV.

Ár: 4500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Statisztikus fizika
Oda-vissza 4
Sűrűség-eloszlás 7
Mintapéldák 10
Energia-eloszlás 11
Mintapéldák 14
Hőmérséklet 18
Mintapélda 22
A Boltzmann-eloszlás 26
Mintapéldák 29
A rendetlenség mértéke: az entrópia 36
Mintapéldák 39
Munka és hő 42
Mintapéldák 45
Munkába fogott rendetlen energia 49
Mintapélda 55
Összefoglalás 68
Atomfizika
Az elektron töltése és tömege 78
A fény 87
Az elektron-interferencia 96
Az állapot 105
Egymást kiegészítő tulajdonságok 110
A bezárt elektron 114
Elektron különféle dobozokban 119
Mintapélda 123
A hidrogénatom elektronja 125
Gerjesztett hidrogénatom 132
Minták a hidrogénatomban 136
Atomok 139
Mintapéldák 146
Molekulák 149
Fémek 154
Szigetelők 159
Félvezetők 163
Áramvezetés 166
Félvezető dióda 172
Tranzisztor 177
Összefoglalás 183
Magfizika
Az atommag felfedezése 188
Az atommag összetétele 192
Mintapéldák 196
Nukleáris kölcsönhatás 199
Mintapélda 203
Könnyű magok 203
Nehéz magok 207
Mintapéldák 212
A nehéz magok összetétele 213
A nukleonok legmélyebb energiájú állapota 219
Mintapélda 223
Radioaktivitás 224
Maghasadás 237
Magfizikai láncreakció 243
Mintapélda 247
Atomreaktor 248
Atomerőmű 253
Magfúzió 259
Összefoglalás 264
Asztrofizika és anyagfejlődés
A csillagok születése 270
A Nap 275
A csillagok élete 278
A Naprendszer 286
Emberiség és energia 308

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Zeke Anna, Egri Béla, Csáthy Zoltán

Kiadás éve

1986

Oldalszám

280