Hunyadi László: Csillagászati és általános természeti földrajz

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A logikus fölépítésű, jól követhető tankönyv első fejezete a Világegyetem felől közelít a Földhöz. Ennek az útnak az állomásai: az Univerzum – a Tejútrendszer – a Naprendszer – a Föld. De át kell még hatolnunk a Föld légkörén (ezzel foglalkozik a II. nagy fejezet), majd a vízburok kerül vizsgálat alá, s így érkezünk el a kőzetburokhoz, a Föld felszínformáihoz és a földi talajfajták bemutatásához. Az utolsó előtti fejezet a földrajzi övezeteket tárgyalja, majd a térképek készítésébe és használatába avatja be a tankönyv a tanulókat. Mintegy 200 magyarázó ábra segíti az ismeretek megértését és feldolgozását. A legfontosabb fogalmakat egy kislexikon gyűjti össze és értelmezi a kötet függelékében. Ahol erre alkalom kínálkozik, a könyv mindenütt kitér a környezetvédelmi és egyéb gyakorlati szempontokra. A Csillagászati és általános természeti földrajz a középiskolák első osztályos tanulói számára készült. A tankönyv folytatásaként ajánljuk az Általános társadalom- és gazdaságföldrajz című kötetet, amely a társadalom-, a népesség- és a településföldrajzot, valamint az általános és ágazati gazdaságföldrajzot öleli fel.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző