Kelemen Béla: Hogyan írjunk?

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Első alakjában ez a könyvecske két évvel ezelőtt látott napvilágot. Különlenyomata volt egy értekezésnek, mely a székesfehérvári állami főreáliskola értesítőjében jelent meg s a szakkörök részéről méltányló megítélésben részesült. Most gyökeresen átdolgozva, rendszeresebb formába öntve és számos újabb megfigyeléssel bővítve bocsátom a közönség elé. Erre főképen az a miniszteri rendelet ösztönzött, melyet dr. Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter 1913 szeptember 13-an 21,540. sz. alatt a magyar fogalmazástanítás érdekében kiadott. Ez a nagyjelentőségű rendelet új utakat nyit a középiskolai stílusképzés terén s bizonyos, hogy jótékony hatását hamarosan éreztetni is fogja. De ehhez az is szükséges, hogy alkalmas segédeszközeink legyenek a tanításhoz.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző