Dr. Hámori Miklós: Matematika

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

Útmutató a tankönyv használatához 3
Halmazok 5
A halmazok számossága 5
Alaphalmaz és kiegészítő halmaz 7
Halmazalgebra (Olvasmány) 9
Algoritmusok 14
A legnagyobb közös osztó meghatározása euklideszi algoritmussal 14
Az algoritmus fogalma 17
Egyszerű számolási eljárások algoritmusai 18
Három szám közül a legnagyobb kiválasztása 20
Polinomok 22
Egy nevezetes szorzat általánosítása 22
Polinomok osztása egytagú osztóval 24
Polinomok osztása többtagú osztóval 27
Polinomok oszthatósága 31
Polinomok helyettesítési értékének meghatározása 34
Számrendszerek 39
Bevezető 39
Egész számok és helyi értékes számrendszerek 40
Tízes számrendszerben megadott számok átírása nem tízes alapú számrendszerbe 44
A kettes alapú (bináris) számrendszer 47
Műveletek kettes alapú számrendszerben 48
A kettes, négyes és nyolcas alapú számrendszerek kapcsolata 51
Tízes számrendszerben adott számok binárisan kódolt alakja 52
A matematikai logikai elemei 55
Az ítélet fogalma 55
Az ítéletek tagadása 56
Összetett ítéletek 58
A logikai műveletek tulajdonságai (Olvasmány) 61
Logikai áramkörök 63
Áramkörök és kapcsolók 63
Fordítva bekötött kapcsoló 65
Kétkapcsolós áramkör 67
Két kapcsoló párhuzamos elrendezése 69
Változók és állandók 72
Összetett áramkörök 74
Összeadás áramkörökkel 76
Összefoglalás 78
Lineáris egyenletrendszerek 79
Lineáris egyenletrendszerek megoldása 79
A megoldhatóság vizsgálata 84
Az egyenletrendszerek megoldásának táblázatos formája 86
Folyamatábrák 91
Egy automata működése 91
Folyamatábra: algoritmusok ábrázolása 92
Egyszerű kifejezés számértékének meghatározása 94
Ciklus szervezése 98
A másodfokú egyenlet megoldása 100

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző