Hajnal Imre: Matematika IV.

Előjegyezhető

E tanári kézikönyvvel a tankönyveinket használó kartársainknak szeretnénk segítséget nyújtani. Az érvényben levő tanterv – a törzsanyag, a kiegészítő anyag és a követelmények közötti különbségtétellel – a tanítandó anyagot rugalmasan fogalmazza meg. A rendtartás – a nevelő-oktató munka egységes elvei alapján – a módszerek szabad választását biztosítja. Ezek együttesen sok jó lehetőséget nyújtanak számunkra, de a tervezési és az óravezetési munkánkat nehezebbé és felelősségteljesebbé teszik. A munkánk során jelentkező minden gond és nehézség megoldását ezzel a kézikönyvvel sem tudjuk elérni, azonban leküzdésükben igyekszünk közreműködni. Úgy érezzük, hogy feladataink sokrétűsége miatt tennivalóinkat körültekintően kell mérlegelni. A matematika tanításának változása nagyfokú és gyors, s a mai gondok megértéséhez ismernünk kell a régibb idők matematikatanításának helyzetét is. Ezért a kézikönyv első fejezetében a matematika gimnáziumi tanításának vázlatos történetével is foglalkozunk. A tananyag fejezeteinek sorrendjében a szakmai kérdések több oldalú megvilágításával, itt-ott az előírt tantervi anyag közvetlen hátterének érintésével igyekszünk a gondokat csökkenteni, újabb feladatok közlésével, megoldásukkal a tervezés munkáját szeretnénk könnyíteni. Az egyes fejezetek végén közzéteszünk egy tanmenetjavaslatot is. Ez csupán javaslat, de úgy gondoljuk, hogy ez is, és a IV. osztályos tankönyv összefoglaló részében kitűzött feladatok megoldása is fokozza e kézikönyv használhatóságát.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

Fakultatív B változat

Kiadás éve

1990

Oldalszám

489