M. Dr. Bartal Andrea: Matematika munkatankönyv I-II.

Ár: 1200 Ft

Megvásárolható

A Munkatankönyv célja, hogy hozzásegítsen a matematikai ismeretek nagy részének felfedezéséhez, megértéséhez. A Munkatankönyv négy részre tagolódik.
Munkafüzet
Ebben feladatsorokat találunk, amelyeknek a megoldása elvezet bizonyos fogalmakhoz, következtetésekhez. A feladatok megoldásához a munkafüzet helyet biztosít. A feladatokhoz kapcsolódó kérdésekre mindig válaszoljunk, mert a válaszok fontos részét képezik a gondolatmenetnek. A feladatokból leszűrhető tapasztalatok segítenek egy-egy új definíció, tétel megfogalmazásához. Ilyen esetekben a munkafüzetben az üresén hagyott helyen a lap jobb oldalán keretet találunk. A keret mellé írjuk a próbálkozásokat, a keretbe pedig a megbeszélés alapján javított, pontos megfogalmazás kerüljön, így bármikor visszalapozva, az anyag lényege azonnal szemünkbe ötlik. A munkafüzetben hosszabb szöveges részeket is találunk, ezeket „tollal a kezünkben az ott leírtakat ellenőrizve, átgondolva dolgozzuk fel. Ne nyugodjunk bele egyetlen meg nem értett, apró részletbe sem!
Olvasmányok
Az olvasmányok szervesen kapcsolódnak a megtanulandó anyaghoz. Céljuk, hogy megtanuljunk szakirodalmat olvasni, kitekintést kapjunk a matematika különböző területeire, megismerkedjünk különböző matematikai érdekességekkel, például még meg nem oldott problémákkal. Az olvasmányokra érdemes többször visszatérni, az azokban rejlő gondolatoknak érniük kell. Az olvasmányokat kézikönyvszerűen használjuk.
Feladatgyűjtemény
Az itt szereplő feladatok csak kiragadott példák. Javaslatként szerepelnek köztük a használatban levő középiskolai példatárak (Matematikai feladatgyűjtemény I, II, III, Geometriai feladatok gyűjteménye I, II) feladatai. Igyekezzünk ezek közül is minél többet megoldani! (A feladatgyűjteményben és a munkafüzetben csillaggal jelöltük a nehezebb feladatokat.)
Kislexikon
A Munkatankönyvet a kislexikon teszi teljessé. Ez összefoglalja mindazokat az ismereteket, amelyeket meg kell jegyezni, mert ezekre a továbbiakban építeni fogunk.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Frigyesi Miklós

Kiadás éve

1989, 1990

Oldalszám

271