• Minden termék
  • Középiskola
  • Mohácsy Károly, Vasy Géza : Színes irodalom 12.

Mohácsy Károly, Vasy Géza : Színes irodalom 12.

Ár: 700 Ft

Megvásárolható

TARTALOM:

I. A 20. SZÁZAD VILÁGIRODALMÁBÓL
A 20. század világa………………………………………………………………………………………………..12
Művészeti-irodalmi korszakok, irányzatok, stílusok ……………………………………….17
Avantgárd ……………………………………………………………………17
Újrealizmus, újklasszicizmus…………………………………………………………………………18
Abszurd Irodalom…………………………………………………………………………………………..19
Neoavantgárd………………………………………………………………………….20
Posztmodern …………………………………………………………..21
Tájékozódás a világirodalomban ………………………………………………………………..23
THOMAS MANN …………………………………………………………..30
A varázshegy …………………………………………………………..32
Mario és a varázsló…………………………………………………………..34
FRANZ KAFKA: AZ ÁTVÁLTOZÁS…………………………………………………………..37
Példázatos történetek…………………………………………………………..38
Az átváltozás motívuma…………………………………………..38
Lehetséges értelmezések …………………………………………………………………………….39
MIHAIL BULGAKOV: A MESTER ÉS MARGARITA………………………………………………..41
Polifon regény…………………………………………………………..42
A regényvilág szintjei …………………………………………………………..42
A Faust-téma…………………………………………………………..43
Műfaji kérdések…………………………………………………………..44
Összetett szerkezet …………………………………………………………..45
Bűn és feloldozás …………………………………………………………..46
Az etikai értékrend bizonyossága………………………………………………………………..48
HEMINGWAY: AZ ÖREG HALÁSZ ÉS A TENGER ………………………………………………..49
Példázatosság …………………………………………………………..51
Mítoszi időtlenség…………………………………………………………..54
ALBERT CAMUS: KÖZÖNY…………………………………………………………..55
Idegenként a társadalomban……………………………………………………………………….56
A főhős sorsának fokozatai…………………………………………………………………………..58
BRECHT EPIKUS SZÍNHÁZA…………………………………………………………..60
Epikus dráma – epikus színház ……………………………………………………………………60
Kurázsi mama és gyermekei……………………………..63
A háború példázata ……………………………………….63
A főhős: „eleven ellentmondás”………………………. 63
Dialektikus színház…………………………………… 65
Ellenpontozó szerkesztés……………………….65
DÜRRENMATT: AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA………… 66
A látogató…………………………………………………67
A meglátogatottak…………………………………………68
II. IRODALMUNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Művelődés és kultúra…………………………………………………………..72
Irodalmi élet…………………………………………………………..75
Nemzedékek…………………………………………………………..75
Ideológiai áramlatok…………………………………………………………..75
Poétikai tendenciák…………………………………………………………..76
Emigrációs és kisebbségi irodalom …………………………………………………………….73
Emigrációs irodalom ………………………………………………………………………………78
A kisebbségi magyar irodalom …………………………………………………………….78
A korszak alkotói…………………………………………………………..80
SZABÓ LŐRINC KÖLTÉSZETE…………………………………………………………..83
Az Egy álmai…………………………………………………………..85
Semmiért Egészen …………………………………………………………..86
Különbéke…………………………………………………………..86
Tücsökzene…………………………………………………………..88
Létösszegző versek …………………………………………..90
MÁRAI SÁNDOR…………………………………………………………..91
Egy polgár vallomásai…………………………………………93
Műfaja …………………………………………………………..93
Halotti beszéd …………………………………………………………..96
NÉMETH LÁSZLÓ………………………………………………… 97
Esszék ………………………………………………………..99
A regényíró………………………………………………102
Iszony……………………………………………………102
ILLYÉS GYULA……………………………………………………106
Költészete …………………………………………………..108
Egy mondat a zsarnokságról………………………………. 109
Koszorú………………………………………………..112
Puszták népe …………………………………………………………..113
A műfaj …………………………………………………………..113
Újszerű téma……………………………………………….114
A fő szólam a tárgyiasságé ……………………………………………………………………114
Összetett nézőpont, összetett stílus ……………………………………………………116
JÓZSEF ATTILA………………………………………………….. 119
A költői kibontakozás évtizede………………………………… 124
Hatások…………………………………………………. 124
Tiszta szívvel…………………………………………….. 125
Klárisok…………………………………………………. 127
Új szemlélet, új poétika ………………………………………. 128
A tartalom és forma rétegei ……………………………….. 128
A komplex kép…………………………………………… 129
Jellemző motívumok……………………………………… 130
Holt vidék……………………………………………….. 131
Külvárosi éj………………………………………………. 133
Téli éjszaka………………………………………………. 134
Óda…………………………………………………….. 138
Kései költészete……………………………………………… 144
Reménytelenül…………………………………………… 144
A Dunánál ………………………………………………. 147
Ars poetica………………………………………………. 150
Flóra-versek……………………………………………… 152
A számvetés versei…………………………………………… 154
Tudod, hogy nincs bocsánat……………………………….. 154
Bukj föl az árból………………………………………….. 155
Az utolsó vershármas ………………………………………… 157
Karóval jöttél…………………………………………….. 157
Talán eltűnök hirtelen…………………………………….. 158
Ime, hát megleltem hazámat……………………………….. 158
RADNÓTI MIKLÓS…………………………………………………………..161
Az avantgárd vonzásában…………………………………………………………..163
Költészetének klasszicizálódása …………………………………………………………..164
Járkálj csak, halálraítélt…………………………………………………………..165
Tétova óda…………………………………………………………..165
Eklogák…………………………………………………………..167
Első ecloga…………………………………………………………..167
Hetedik ecloga…………………………………………………………..168
Az utolsó stáció…………………………………………………………..170
Á la recherche…………………………………………………………..170
Erőltetett menet …………………………………………………………..171
Razglednicák…………………………………………………………..171
III. MAGYAR IRODALOM A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
Művelődés és kultúra…………………………………………………………..174
Irodalmi élet…………………………………………………………………..177
A korszak alkotói ……………………………………………………………179
ÖRKÉNY ISTVÁN…………………………………………………………………196
Egyperces novellák……………………………………………………………………197
A groteszk ………………………………………………………………………….197
Az egyperces műfaja…………………………………………………………………198
Tóték………………………………………………………………………………….200
Alkotói eljárás: a deformáció…………………………………………………………..200
Feszültségteremtés…………………………………………………………………..201
A kivárási taktika kudarca ……………………………………………………………..203
A dráma és a kisregény……………………………………………………………….204
OTTLIK GÉZA: ISKOLA A HATÁRON…………………………………………………..205
Nevelődési regény…………………………………………………………………….206
Szerkezet …………………………………………………………………………….206
Lázadni vagy megalkudni?………………………………………………………………207
Biblikus rájátszások ……………………………………………………………………209
WEÖRES SÁNDOR KÖLTÉSZETE…………………………………….210
Kezdet és vég…………………………………………………..212
Anyámnak ……………………………………………….212
Fű, fa, füst………………………………………………..213
Az éjszaka csodái……………………………………………..214
Játékversek, versjátékok……………………………………….215
Hosszúénekek ……………………………………………….216
MÉSZÖLY MIKLÓS PRÓZÁJA……………………………………….217
Jelentés öt egérről ……………………………………………219
Saulus……………………………………………………….220
PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETE……………………………………..221
Költői indulása……………………………………………….223
Harbach 1944 ……………………………………………….. 224
Ravensbrücki passió…………………………………………..225
Harmadnapon ……………………………………………….226
Apokrif………………………………………………………227
Négysorosok…………………………………………………………..230
NEMES NAGY ÁGNES KÖLTÉSZETE………………………………………..232
Objektív líra………………232
Fák……………………………………………………… 233
Között ………………………………………………….. 234
NAGY LÁSZLÓ KÖLTÉSZETE ………………………………………. 235
Menyegző ………………………………………………….. 237
Tűz………………………………………………………… 239
József Attila!………………………………………………… 240
Ki viszi át a Szerelmet ………………………………………… 242
JUHÁSZ FERENC………………………………………………… 244
Hosszúvers………………………………………………….. 244
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb………………… 245
KERTÉSZ IMRE: SORSTALANSÁG…………………………………… 248
Meghatározó élménykör……………………………………… 249
Nevelődési regény…………………………………………… 249
AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI ………………………………….. 253
Ajánló bibliográfia……………………………………………… 258
Fogalommutató…………………………………………………. 263

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző