Varga Csaba: A jog helye Lukács György világképében

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

TARTALOM:

Előszó 5
Bevezetés: Lukács és a jogi problematika 11
Előcsatározások a jogi kérdésben
Az ifjú Lukács találkozásai a joggal 21
Jogi tanulmányok 25
Barátsága Somló Bódoggal 33
Gustav Radbruchhoz fűződő kapcsolata 38
A “Történelem és osztálytudat” dramatizált jogfelfogása 50
Útkeresés az intézményellenesség talaján: a jog mint erőszak és tudatosság 50
“Az eldologiasodás és a roletariátus tudata” dramatizált jogfelfogása 63
Messianizmus mint a lukácsi prekoncepció alapvető tartalma 75
Átmeneti összegzések és kérdőjelek 87
A könyörtelenség és csapdája “Az ész trónfosztásá”-ban 88
Utalások egy szintézis felé “Az esztétikum sajátosságá”-ban 100
A kopernikusz fordulat az Ontológiában
Ontológiai megközelítés mint a szocialista normativizmus meghaladásának módszertani lehetősége 109
Az Ontológia létrejötte és módszertani jelentősége 109
A szocialista jogelmélet fejlődési problematikája 119
A forradalom jogszemlélete 120
A “szocialista normativizmus” társadalmi gyökere és megnyilvánulási formái 128
A meghaladás igénye 150
Az ontológiai jogszemlélet általános jellemzői 153
Az Ontológia jogszemlélete 164
A jog mint közvetítő létkomplexus 164
Komplexusokból álló komplexus 165
Komplexusok vagy a társadalmi viszonyok ontológiája? 171
Komplexusok kapcsolata: a közvetítés 175
A jog belső összetettsége és ellentmondása: a jog mint objektiváció és mint az objektiváció tényleges funkcionálása 181
A jog létrejötte és a kényszeralkalmazás dialektikája 181
Tételes jog és természetjog 189
A jog belső összetettsége és ellentmondása 193
A jogi felépítmény 195
A jog mint visszatükröződés? 202
Teleológia és okság 202
A visszatükröződés és az inkongruencia kérdése 205
A jogi fogalmak természete 218
A jog különneműsége: az érvényesség 222
A jogérvényesülés dialektikája: a törvényesség és létszerű működés ellentmondásos követelménye a jogban 230
A jogérvényesülés összetevői 230
Jog és logika: az alárendelés problémája és a manipuláció 240
“Jogászi világnézet” s a jogászság szakmai ideológiája 251
Ontológiai jogfelfogás a marxizmus általános reneszánszának útján 260
Rövidítések 267
Jegyzetek 269

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző