Kiszely István: A föld népei 1.

Előjegyezhető

Kategória:

Az emberiség története térben és időben – ez a Föld népei című sorozat témája. Milyen emberek éltek régen és milyen emberek élnek ma Földünkön? Milyen hasonlóságot, milyen különbségeket fedezünk fel az egyes földrészek lakói között? Honnan erednek ezek a testi különbségek? Ezekre a hallatlanul izgalmas kérdésekre ad választ az Európa népei című könyvvel induló sorozat. Nagyszerű élmény a Föld népeit kialakulásában látni, megismerni a főbb embermozgásokat, felismerni, hogy az egyes alaki, termetbeli, színbeli különbség ellenére mennyire egységes az emberiség és megtanuljuk minden népnek saját szépségét értékelni. A könyv enciklopédikus igénnyel is készült. Ha az újságot olvasó, rádiót hallgató televíziót néző ember hall egy népnevet, bizonnyal megtalálja e sorozat valamelyik kötetében. Bármennyire hihetetlenül hangzik is, de ma még jobban ismerjük a Föld állat- és növényvilágát, mint a rajta élő embereket. Ajánljuk e sorozatot mindazoknak, akik meg akarják ismerni Földünk népeit, és ismereteiken keresztül feltétel nélkül becsülni és szeretni fogják őket. Mint kézikönyv hasznos biológusok, régészek, történészek, néprajzosok és szociológusok számára, akik munkájukhoz tényeket keresnek.

TARTALOM:

Bevezetés 9
Az UNESCO nyilatkozata az emberi rasszokról 11
Második nyilatkozat az emberi rasszok természetéről és az azok közötti különbségekről 11
Irodalom 14
A legfontosabb antropológiai kategóriák áttekintése 15
Az európai emberek őstörténete 18
A felső őskőkor embere (i. e. 35 000-től i. e. 8000-ig) 18
Az aurignaci kultúra embere 22
A magdaléni kultúra embere 27
Az átmeneti kőkor (mezolit) embere (kb. i. e. 8000-től i. e. 4500-ig, Európa más részein i. e. 5500-ig 33
A mezolit kor embere Dél-Európában 33
Az átmeneti kőkor (mezolitikum) embere Franciaországban 37
Az átmeneti kőkor (mezolitikum) embere Angliában 38
Az átmeneti kőkor (mezolitikum) embere a mai németlakta területeken – Az ofneti koponyatemetkezés 39
Északnyugat-Európa őskőkori (paleolitikum) túlélői 41
Az átmeneti kőkor Kelet-Európában 45
Irodalom 46
A mai Európa születésének órája. Az újkőkor (neolitkum) embere (Közép-Európában kb. i. e. 5500-4500-tól i. e. 2300-ig) 48
Az újkőkor mediterránjai 52
A dunai kultúra hordozói 56
“Corded”-emberek, akik a zsinórdíszes kultúrát hordozták 58
Az újkőkor embere a Brit-szigeteken 59
Az újkőkor embere a Brit-szigeteken 59
Nyugat-Európa és az alpi rassz 62
Európa réz- és bronzkorának népei (Közép-Európában i. e. 2300-tól i. e. kb. 750-ig) 68
A korai fémkorok embere Délkelet-Európában és a Mediterráneumban 70
A főníciaiak 74
A Mediterráneumtól északra élő népek fémkora, a dunai mozgalmak és a “bell-beakerek” (glockenbeckerek) 74
A bronzkor embere Angliában 75
Közép-Európa bronzkorának embere 76
A bronzkor népe Észak-Európában 78
A bronzkor embere a kelet-európai-alföldön 79
A késő bronzkor és a halottégetés 80
Európa legnagyobb történeti problémája. Az indoeurópaiak 80
Irodalom 84
Nagy népek – nagy kultúrák – vaskori népek Európában (Közép-Európában i. e. 750-től időszámításunk kezdetéig) 86
A halstatti kultúra embere 86
Az illírek 87
A kimmerek 91
A trákok 91
A kelták 93
Az etruszkok 101
Európa lovasnomád kultúrájú népei 104
A szkíták 105
A szarmaták 111
A türkök és a mongolok 111
A hunok 111
Az avarok 112
Európa embertörténetében legfontosabb mongolid típusok 115
Irodalom 121
Az Európában kialakult főbb embertípusok 123
A kaukázusiak. (Mi jellemzi az európaiakat?) 123
Kísérletek az eurrópai nagyrassz csoportosítására 125
A rendszerezés nehézségei 134
Biodinamika 137
Szintetikus csoportosítás 139
Dél-Európa embere (Mediterráneum vagy Földközi-tenger mente) (A mediterrán típus vagy rassz) 141
Közép-Európa brachykephaljainak misztériuma (Európa hegyvidékeinek lakói) 155
Észak-Európa világos színkomplexiójú lakói 171
Európa “kozmopolita” ősi embertípusa 181
Mongolidok Európában 183
Fizikai és morfológiai jellegek összehasonlítása Európában 185
Irodalom 183
Európa “emberkövületei”. Az Ibériai-félsziget lakói 195
Őskor 195
A vaskortól napjainkig 197
A mai spanyolok antropológiai jellegei 199
Portugália lakói 208
A Baleárok lakói 210
Az Azori-szigetek lakói 210
A Kanári-szigetek (Insulae Fortunatae) lakói 210
Harc az önállóságért. A baszkok 212
Irodalom 214
A nagy ellentétek országa (Itália embervilága) 216
Itália őskora 216
A római kor 225
A népvándorlás kora 225
A középkor és az újkor 227
Itália mai lakossága 227
Itália lakosságának területi eloszlása 241
Itália lakóinak szerológiai jellemzése 247
Korzika 247
Irodalom 248
A hellén világ: a görögök 250
Az újkőkor 250
A bronzkor embere Görögországban 253
Görögország indoeurópai ősi népei 253
A protogörögök 256
A protoaiolok 259
A nyugati görögök 260
A szubmükénéi kor. Argolísz lakói 262
Középső Görögország (Attika-Pelloponészosz) 263
Görögország mai lakossága 267
Kréta lakói 274
Ciprus lakói 275
Irodalom 278
A Balkán-félsziget népei 279
A Balkán-félsziget népei a kőkorban 279
A Homo sapiens fossilis 280
Az átmeneti kőkor embere 280
Az újkőkor embere 280
A Balkán-félsziget fémkorának embere 281
A Balkán-félsziget népei a vaskortól napjainkig 282
A klasszikus írók és művészek utalásai a Balkán-félsziget lakosságára 285
A Balkán-félsziget mai rassztípusai 286
Bulgária ősi lakói 288
Bulgária mai lakossága 289
Irodalom 295
Az albánok és a dináriak 297
A gegek 299
A toszkok 302
Az albánok és a dinári típus 305
Irodalom 306
A Dinári-alpok ősi lakói és a délszlávok. Jugoszlávia népei 307
Jugoszlávia ősi lakói 308
Jugoszlávia mai lakossága 310
Montenegro (Crna Gora) lakói 314
A szerbek 318
Makedónia lakói 319
Bosznia és Hercegovina lakói 320
A horvátok és a dalmát tengerpart lakói 321
A szlovének (szlavónok) 322
Irodalom 324
Románia lakói 325
Embertörténeti áttekintés 326
A vlachok 327
Románia mai lakói 328
Irodalom 337
A zsidóság embertana 338
A zsidók eredete 338
Egy nagy család 345
Irodalom 358
Európa nomádjai. Az európai török-tatár népek 360
A baskírok 363
A tatárok 373
A “krími” tatárok 374
A volgai és az uráli tatárok 379
A nogájok 381
Egyéb tatár népek 382
A csuvasok 382
Egyéb török-tatár népek 382
Irodalom 383
A népek olvasztókemencéje Európa szívében. A Kárpát-medence 385
Az újkőkor embere (i. e. V. évezredtől kb. i. e. 2500-ig) 386
A fémkorok embere a Kárpát-medencében (kb. i. e. 2500-től az időszámítás kezdetéig) 387
A rómaiak és a szarmaták a Kárpát-medencében (kb. az időszámítás kezdetétől az V. századig) 389
A korai középkor (régen: a népvándorlás kora) 389
Az avarok 392
A honfoglaló magyarok 393
Az élő magyarság 397
A ma élő magyarság leggyakoribb típusai 397
A mai magyarság termetéről 410
A mai magyarság fejalakja és fejnagysága 412
A szem, a haj és a bőr színe 415
A menarche (első vérzés) ideje Magyarországon 416
A magyarság vércsoportmegoszlása 418
A Kárpát-medence nagyobb összefüggő embercsoportjai (etnikai csoportok) 419
Irodalom 422
Európa “legszebb” embereinek hazája. A Kaukázus népei 424
A Kaukázus embervilágának kialakulása 425
Észak-Kaukázus előhegyeinek és hegységeinek lakói 431
Az abház-adüge csoport 432
A dagesztáni népek 433
A Transzkaukázus nyugati részének lakó: a grúzok 437
Transzkaukázus központi magasföldje és Kelet-Transzkaukázus népei. Az örmények és az azerbajdzsánok 443
A Transzkaukázus vegyes embercsoportjai 446
Észak-Kaukázus felföldjének és síkvidékeinek különböző népcsoportjai 448
Észak-Kaukázus török népei 448
Mongolid jellegű népek 449
Egyéb népek 449
Irodalom 450
A szláv világ 451
A szlávok eredete. Az ősszlávok 451
A keleti szlávok 453
A nyugati szlávok 455
A délszlávok 456
A szlávok antropológiai jellegei 457
Irodalom 463
A keleti szlávok. Az oroszok antropológiája 464
A nagyoroszok (oroszok) 464
Az ukránok 470
A fehéroroszok (beloruszok) 474
A kisoroszok 476
Az orosz népek csoportosítása 479
Irodalom 483
Lengyelország lakói 485
Irodalom 493
Csehszlovákia lakói 495
Irodalom 502
A finnugor népek antropológiája 505
Az ősi és a mai finnugor rassztípusok származtatása 506
A finnugorság antropológiája 518
Finnugor népek 521
Az ugor népek 521
A permi népek 524
A volgai finnek 529
A balti finnek 532
A kisebb balti finn népek 543
A szamojéd népek 544
Irodalom 548
A Kelet-Baltikum népei. Észtek, litvánok, lettek 550
Történeti áttekintés 550
A Kelet-Baltikum mai embercsoportjai 554
Az észtek 557
A litvánok és a lettek 557
Irodalom 558
Észak-Európa nagy talánya: a lappok 560
A lappok testi jellegei 563
A lappok antropológiai csoportjai 565
Irodalom 567
A vikingek különös hazája. Skandinávia lakói: a norvégok, a svédek és a dánok 568
Skandináv embercsoportok 568
A vércsoportok megoszlása Skandináviában 575
Az egyéb embertani jellegek megoszlása Skandináviában 577
Norvégia lakói 577
Svédország lakói 585
Dánia lakói 594
Irodalom 597
A Brit-szigetek lakói 599
Nagy-Britannia lakói 600
Az Ír-sziget lakói 613
Irodalom 619
Gallia. Franciaország embertörténete 621
Franciaország mai lakossága 633
A típusmegoszlás Franciaországban 639
Irodalom 643
Németalföld. Belgium és Hollandia lakói 645
Belgium lakói 645
Hollandia lakói 648
Irodalom 653
A germánok és a németek 654
A germánok 654
A germánok nagyobb törzsei 659
A germánok antropológiája 665
A Német Demokratikus Köztársaság népeinek antropológiai jellemzése 676
A Német Szövetségi Köztársaság népeinek rövid antropológiai jellemzése 678
A két Németország területén kívül élő német népcsoportok 680
Irodalom 683
Az Alpok vidékének lakói. Svájc és Ausztria 685
Svájc lakói 686
Ausztria lakói 692
Irodalom 700
Eurázsia vándorai. A cigányok 701
A cigányok származása 703
Indiából Európába 704
A cigányok európai tagolódása 707
A cigányok antropológiai jellegei 713
Irodalom 716
Tájékoztató irodalom az összefoglaló munkákról 718
Népnév- és tárgymutató 720
Névmutató 731

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző