Dr. Noszlopi László: A világnézetek lélektana

Ár: 2500 Ft

Megvásárolható

A VILÁGNÉZETEK LÉLEKTANA AZ ÚJABB tudományágak közé tartozik, amelyet aránylag kevesen művelnek. Legjelentősebb művelője külföldön Jaspers, nálunk Kornis Gyula. Jelen munka az első magyarnyelvű kísérlet összefoglaló világnézetlélektanra. Munkámnak tudományos igényei vannak, de ezenfelül közérthetően törekedtem megírni. Nem kétséges ugyanis, hogy napjainkban a világnézetek lélektanának eredményei nem csupán a szakköröket, hanem egész kulturális és gyakorlati életünket is közelről érdeklik. Hiszen még a politikai életben is világnézetek frontjai állnak egymással szemközt, az európai nagyhatalmak döntő állásfoglalásait világnézeti szempontok befolyásolják mind a kül-, mindpedig a belpolitikában. Korunk egyetemes kultúrájának és civilizációjának válsága végelemzésben világnézeti válság. A gyógyulás útja a világnézet megújhodásán, a vallásos élet és a metafizika újjászületésén át vezet. Előljáróban csak annyit említünk meg bizonyságul, hogy minden szakember rendületlenül hisz abban, hogy ép az ő szaktárgya hivatott megmutatni a válságból kivezető utat. A közgazdász a gazdasági életben, a moralista az erkölcs területén, az államférfi a politikában, a szociológus a társadalom jelenségeiben, a szellemtörténész szellemi életünk mozzanataiban, a fajbiológus a kedvezőtlen vérkeveredésben és idegen fajok illetéktelen uralmában stb., látja a válság legmélyebb gyökerét.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1937

Oldalszám

436