Bevezetés a társadalomtörténetbe

Ár: 6500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A történetírás évszázadokig a „történelemformáló személyiségek, uralkodók, hadvezérek cselekedeteit örökítette meg, tehát alapvetően politikai eseményekről és ezek mozgatórugóiról szólt. Csak a 20. század történetírása ismerte fel – főként az ekkor megszülető szociológia hatására hogy a hétköznapoknak is van történelme, s fedezett fel új forrásokat és tematikákat a „társadalom történelmének megragadásához és ábrázolásához. E kötet fejezetei foglalkoznak a társadalomtörténet-írás történetelméleti alapjaival, bemutatják a társadalomtörténet-írás historiográfiáját és intézményesülésének történetét, az egyes részdiszciplínák (várostörténet, mentalitástörténet, nemek története, mikrotörténelem, pszichohistória, politikai társadalomtörténet stb.) kialakulását, forrásbázisát és lehetőségeit, valamint elemzik a társadalomtörténet-írás és a hozzá legközelebb álló tudományágak (irodalomtörténet-írás, néprajz, szociológia stb.) elméleti és módszertani hasonlóságait és eltéréseit.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

Osiris Tankönyvek

Kiadás éve

2003

Oldalszám

641