Alain De Benoist: Jézus és testvérei

Ár: 4000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

“Sohasem beszéltek annyit a vallásról, mint amióta láthatólag már nem gyakorolja azt a szellemi befolyást, amellyel valaha rendelkezett. A két tény nyilvánvalóan csak látszólagos ellentmondás, mert valószínűleg a vallásosság viszonylagos hanyatlása az, amely megteremti a tanulmányozását lehetővé tévő mentális távolságot. Amikor a magam részéről én is erre a területre merészkedem, nem az a szándékom, hogy egyik vagy másik valláshiedelem zsigeri igazságáról nyilatkozzak, hanem a vallásosság értelméről és státusáról. Más szóval arról, hogy miről is beszélünk valójában, amikor vallásról beszélünk.”
Ebben a könyvben, amely majdnem három évtized témábavágó reflexióját öleli fel. Alain de Benosit, az európai Új Jobboldal vezéralakja a jelenkori vallásosság mibenlétével, a hit és a transzcendencia egy bizonyos – mindenekelőtt a keresztényekre jellemző – válfajával kapcsolatos kérdésekre igyekszik választ találni, a tőle megszokott erudícióval, gondolati autonómiával, kivételes analizáló és szintetizáló készséggel. Létezik-e Isten? Miről árulkodnak a nemzetközi Biblia-kutatás legújabb fejleményei? Hol és miben keresendő a kommunizmus eredete? Hiteles-e Mel Gibson A passió c. filmjében ábrázolt bibliai történet? Mit tudunk egyáltalán Jézusról mint történeti figuráról? Hogyan értékelte és milyen szerepre kárhoztatta a nőt Nyugaton a zsidó-keresztény hagyomány? Hogyan és miért próbálja a katolikus apogoletika mindenáron – még a Biblia meghamisítása árán is – megőrizni Mária “örökös szüzességének” dogmáját, a kegyes cél érdekében akár Jézus testvéreit is “kiiktatva” a képből?
A kötetben található esszék, tanulmányok, előadások, interjúk és könyvkritikák nonkonformista módon közelítenek az említett tematikához. Olvasásuk éppen ezért csak szabad szellemeknek ajánlott!

TARTALOM:

Vallás …………………………………………………7
Isten létezik?……………………………………………38
Csak egy szó……………………………………………46
Történelem, utópia és vallás………………………………62
Guy Rachet: „Izrael alapítója egy egyiptomi volt!”……………72
A kommunizmus eredete…………………………………92
Jézus szenvedély nélkül …………………………………98
A lélek problémája ……………………………………119
Jézus a történészek kritikus tekintete alatt …………………125
A nő Nyugaton ………………………………………164
Renan és a Jézus élete ……………………………………183
Jézus és testvérei ………………………………………198
Névmutató ……………………………………………281
A szövegek eredeti megjelenési helyei ……………………291

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző