Balogh Tibor: Jean Piaget

Ár: 300 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Jean ​Piaget, akit elsősorban neves pszichológusként tartunk számon, jól ismert a magyar olvasók előtt, néhány műve magyar nyelven is megjelent. Jelentős és gazdag munkásságának részletes bemutatásával, átfogó értékelésével azonban még adós a magyar pszichológia, s azok a filozófiai jellegű próbálkozások is, amelyek Piaget méltatására vállalkoztak. Piaget főként gyermeklélektani tanulmányai által vált híressé, de életművét mint a polgári filozófia pszichológiai megalapozását is izgalmas nyomon követni. Ez a kismonográfia Piaget műveiben, gondolkodásában a filozofikus elemeket kívánja kidomborítani; elemzi szellemi fejlődését: „szellemi útravalóként az élettan eredményeit is felhasználó pszichoanalízistől, a gyakorlatot, a cselekvést, a tapasztalást kultiváló pragmatizmustól és empirizmustól kapott igazán sokat; szellemi útravalóul egy biológiailag megalapozott genetikus ismeretelméletet hagyott tanítványaira”; s érett fővel közel került a dialektikus materializmus világképének asszimilálásához is. Különösen jelentős a könyvben „A filozófiai bölcsesség és illúziója” című Piaget-mű ismertetése és értelmezése.

TARTALOM:

Előszó 7
A “genetikus episztemológia” 10
Az “egyensúly” problémája 22
Egy gondolkodási-nyelvi vita tanulságai 32
Piaget önéletrajzi reflexiója a filozófiáról 41
Filozófiai-e Piaget életműve? 59
Piaget Magyarországon 74
Jegyzetek 81
Piaget műveinek válogatott bibliográfiája 85
Piaget Magyarországon megjelent műveinek bibliográfiája 88
Tájékoztató irodalom 89
Életrajz 90

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző