Bolberitz Pál: A keresztény bölcselet alapjai

Előjegyezhető

Kategória:

Bolberitz Pál apostoli protonotárius, Széchenyi díjas teológus, filozófus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az 1 sz. filozófiai tanszék vezetője, a Szent István Akadémia elnöke. 1941-ben született, 1959-ben érettségizett, 1966-ban szentelték pappá. Tanulmányait Esztergomban, Budapesten és Rómában végezte. Számos, a keresztény bölcselet témáit tárgyaló könyv és tanulmány szerzője. A JEL Könyvkiadó „Keresztény Bölcseleti írások sorozatának szerkesztője.
A bölcselet a végső okok, az elvek tudománya. Azokat a végső feltételeket és összefüggéseket kutatja, amelyek túlesnek a szaktudományi kutatás keretein, de amelyek érvényét a szaktudomány is feltételezi. Ilyenek a megismerés, a lét, a cselekvés és alkotás alapvető kérdései. Belőlük formálódik a bölcselet sajátos problémaköre. Ebben a témakörben az ismert szerző összefoglaló áttekintést nyújt a filozófia rendszeréről a keresztény világnézet összefüggésében. Az emberi megismerés és a metafizika továbbá a filozófiai istentan és a természetbölcselet tárgyalásán túl az ember, a vallás és az erkölcs filozófiai kérdéseit is feldolgozza.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

2002

Oldalszám

483