H. G. Wells: Új világ a régi helyén

Előjegyezhető

Kategória:

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK.

«Hamisíttatlan atheizmus, lopás és erkölcstelenség … nem ismerek szót, a mely elég erős volna, hogy kifejezze teljesen föltétlen megvetésemet a szoczializmus iránt, a melynél ártalmasabb tan hitem szerint soha nem termett még a világon.» A RUTLANDI HEECZEG.
«Egyesüljön valamennyi párt ennek a leselkedő szoczializmusnak a leverésére, a mely az országot fenyegeti, és tegyen sürgős lépéseket, hogy leleplezze és napvilágra hozza. Az ország, hogy úgy mondjam, valóságos vulkán fölött szundikál, a melynek kitörését a legközelebbi általános választás siettetheti, ha csak azonnal nem történik intézkedés, hogy ezt a lidérczet napfényre hozzuk és bujkáló éjszakai természetének levetkezésére kényszerítsük.» DUDLEY S. A. COSBY, a Westminster Review-ban.

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

Második kiadás

Fordító

Dr. Mikes Lajos

Oldalszám

535